Marcel van Wingerde is als bedrijfsleider bij Heijmans verantwoordelijk voor de openbare verlichting, VRI-installaties, of zoals hij zelf zegt: alles met een stekker” binnen de regio noordwest. Die regio strekt zich uit van Texel tot Westland, naar Gouda, omhoog richting Amsterdam en uiteraard alles noordelijk daarvan. Hoewel hij hier zijn handen vol aan heeft, maakt hij graag tijd vrij om deel te nemen aan de werkgroep OVL van Techniek  Nederland.

Techniek Nederland is een ondernemersvereniging voor technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Zij maken technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. Bovendien vertegenwoordigt de vereniging ruim 6.000 bedrijven. Die brede bundeling van krachten was  een belangrijke reden voor van Wingerde om actief deel te nemen aan de werkgroep, maar zeker niet de enige. “Ik vind dat openbare verlichting nog steeds een ondergeschoven kindje is. Ik wil graag wat positieve inbreng meenemen richting Techniek Nederland en Heijmans en uiteraard voor mezelf om daar een next step in te kunnen maken, zodat we betere producten en gelukkigere klanten krijgen. Want uiteindelijk is dat toch waar je het voor doet”. Een belangrijke meerwaarde van Techniek Nederland is volgens van Wingerde dat zij een onafhankelijke organisatie zijn die over de aannemerij heen kijkt en goede connecties heeft met de aannemerij, maar ook met de opdrachtgevers waardoor ze makkelijker de verbinding kunnen leggen tussen beide partijen.

Snelle technologische ontwikkelingen
Uiteraard is de ontwikkeling van slimme steden en hoe de onderneming hierop kan anticiperen een belangrijk onderwerp bij Heijmans. Van Wingerde: “Als je de vraag stelt wat een smart city is vandaag de dag, dan is daar nog niet een heel duidelijk beeld van. Maar nog belangrijker, wat is een smart city over een jaar of vijf tot tien? Dát is pas een moeilijke vraag, want we weten dat de techniek die vandaag op de markt komt morgen al verouderd is. Hoe krijgen we een beeld van dingen die over tien jaar op de markt komen? Eén van die dingen is bijvoorbeeld het electriciteitsnet. Blijft dat altijd een wisselstroomnet (AC) of wordt het een gelijkstroom (DC) net? Ik weet het niet, dus het is wel belangrijk om er achter te komen wat nu echt de grote voordelen en nadelen zijn van beide netten. Het grote voordeel van een AC-net is dat het overal in het land is uitgerold. Op kleinere schaal komt nu ook het DC-netwerk in beeld. Hoewel een DC-net nu alleen op eigen netten wordt uitgerold, zien we in Nederland steeds meer vraag naar DC-netten, zo installeert Heijmans op dit moment een DC-net in Kaag en Braassem”.

 

“Voorwaarde is dat je met een helicopterview naar de technische ontwikkelingen kijkt en je “bedrijfspet” af durft te zetten.”

Branchebreed visie formuleren
Hoewel Heijmans als innovatieve technische dienstverlener met dit soort projecten veel praktijkervaring opdoet, is het volgens van Wingerde juist belangrijk om ook branchebreed te kijken naar wat we doen vandaag en wat we in de toekomst kunnen doen. Zo kun je met de hele branche en met alle technische kennis die je in huis hebt, een visie formuleren op de ontwikkeling van de slimme stad. Voorwaarde hierbij is dat je met een helicopterview naar de technische ontwikkelingen kijkt en je “bedrijfspet” los durft te laten. En hoewel van Wingerde na de werkgroep bijeenkomsten met andere aannemers en leveranciers nog niet direct veranderingen heeft doorgevoerd in zijn eigen organisatie, heeft het hem toch al veel gebracht. “Het heeft me zeker nieuwe inzichten gegeven die ik meeneem in gesprekken én nieuwe aanvliegroutes voor bepaalde tenders en projecten”.