SCP on tour dag 2 – Drones en 5G in de praktijk

Op woensdag 6 oktober was het tijd voor de tweede Smart City Plaza on tour dag. Dit keer bezochten we Unmanned Vally, fieldlab voor sensorgerelateerde technologieën en toepassingen, een initiatief van de TU Delft en gemeente Katwijk. We bespraken het innoveren met 5G en het gebruik van drones in de openbare ruimte.

Innoveren met 5G
Wat betekent de uitrol van het 5G netwerk voor gemeentes? Grisjo Koers van de provincie Zuid-Holland vertelde hoe ver de provincie al gevorderd is in de beleidsvorming rondom 5G en hoe de connictiviteitsbrigade Zuid-Hollandse gemeenten ondersteunt. De provincie is daarbij genereus in het delen van informatie en beleidstukken; een stappenplan, voorbeeldnota , frequently asked questions en het antennebeleid stelt hij beschikbaar voor elke gemeente die hier gebruik van wil maken. (red. deze documenten zijn te vinden in de community van Smart City Plaza)

Drone aansturen vanuit een controlroom
De afgelopen 4,5 jaar werkt Deck180 (Deck = Drone Enterprise Coordination Kit) aan een oplossing om het autonoom vliegen van een drone mogelijk te maken, waarbij de supervisie van alle operaties door een geavanceerde controlekamer wordt gemanaged. Om de juiste route van de drone te bepalen gebruiken zij de hoogtekaarten van Nederland om nergens tegenaan te vliegen, waarbij extra sensoren eventueel onverwachte objecten kunnen detecteren en ontwijken. Marc Spijker van Controltalent liet zien hoe je vanuit een controleruimte een ongeluk kunt inspecteren met een drone.

Drones inzetten voor de basisregistratie
Hillegom Lisse en Teylingen zijn pioniers in het inzetten van drones. Zij gebruiken een drone om de basisregistratie te vullen. Natalie van der Meij, Marien van den Bos en Hugo Geerlings vertelden waar je allemaal over na moet denken als je drones gaat gebruiken.

Live demonstratie en systeem technische verwerking drone-informatie
Hugo Geerlings liet met een live-drone demonstratie zien hoe ze de informatie ophalen met de drone.

Het lagere luchtruim van gemeenten
De technologie rond drones is fascinerend en krijgt terecht veel aandacht. Als hierdoor de komende jaren het lagere luchtruim van gemeenten vaker gebruikt wordt krijgt de openbare ruimte er nieuwe vraagstukken bij waar wij nu al over moeten nadenken. Martijn Peltenburg lichtte toe welke vraagstukken dat zijn.

Do IoT Fieldlab
Do IoT Fieldlab, gelieerd aan de TU Delft, stimuleert de versnelling van innovatie op het gebied van Internet of Things (IoT). De nieuwste generatie mobiele communicatie (momenteel 5G) biedt een grote kans voor de grootschalige introductie van het Internet of Things. De snelle verbindingen, hoge betrouwbaarheid en korte responstijden van 5G maken het mogelijk om nieuwe toepassingen op de markt te brengen op het gebied van mobiliteit, logistiek, landbouw, gezondheid en veiligheid. Het Fieldlab ondersteunt de ontwikkeling van deze nieuwe toepassingen.

Luchtruim beheer vanuit luchthavenperspectief
Hoe kan de expertise van de luchthaven qua luchtruimbeheer worden ingezet voor het droneverkeer? En hoe assertief kan de luchthaven zijn in vergelijking met de defensieve plichten als het gaat om rondvliegende drones bij een luchthaven? Wat zijn de ambities van de luchthaven en hoe kunnen de twee werelden van vliegtuigen en drones samensmelten? Lucien Versteeg, programmamanager bij Rotterdam The Hague Innovation Airport belichtte dit onderwerp.

Presentaties en meer info
De presentaties van de sprekers en meer informatie over de projecten en producten zijn te vinden in de community van Smart City Plaza. We bedanken Jan Willem Spaargaren, Grisjo Koers, Martijn Peltenburg, Nathalie van der Meij, Hugo Geerlings, Marien Bos, Marc Spijker en Lucien Versteeg.

Gallery