SCP on tour dag 3 – Mobiliteit en wegbeheer

Op de derde Smart City Plaza on tour dag waren we te gast bij Trendsportal in Venlo. Trendsportal is een samenwerkingsverband van diverse overheden in Noord-Limburg. Het doel is samenwerken aan slimme mobiliteit voor morgen. Tijdens deze dag zijn we dieper in de uitdagingen en in de laatste ontwikkelingen gedoken. Wat stond er allemaal op het programma?

Trendsportal
Wat doet Trendsportal en waar staan ze voor? Peter van Wijlick nam ons mee in hun visie in de mobiliteitsvraagstukken van de toekomst.

MAAS; Ouderenbegeleiding in het OV
Met de vergrijzing in aantocht is het belangrijk dat we met zijn allen zo mobiel mogelijk blijven. Patrick Bouman, Beleidsadviseur Mobiliteit en Logistiek bij Trendsportal, vertelde over de  dienst die Trendsportal heeft ontwikkeld om ouderen te helpen bij het gebruik van het openbaar vervoer.

Fietspad van de toekomst
Stefan van Waarden, procesmanager infrastructuur en fiets bij de provincie Limburg presenteerde een aantal creatieve en inspirerende innovatieve oplossingen die de provincie Limburg gaat toepassen om het fietsverkeer zo goed mogelijk te faciliteren en te motiveren.

Drones als mobiliteitsvraagstuk
Het gebruik van drones gaat een belangrijke plek in de stadslogistiek innemen in de  toekomst. Is het daarmee een mobiliteitsvraagstuk? Wat is er mogelijk met drones en hoe kun je inzetten? Toegelicht door Marc Spijker van Controltalent.

Duurzame verharding voor vrachtverkeer
Door al dat vrachtverkeer en sluipverkeer slijt de infrastructuur wel erg snel in Venlo. Wesley Scheijvens, beheerder openbare ruimte in Venlo, liet zien hoe je duurzame verharding kunt aanleggen die toch het gewicht van vrachtwagens aan kan.

Smart Move
Smart Move Waalwijk kent zijn eigen uitdagingen ten aanzien van mobiliteit en stadslogistiek. Koen van Neerven vertelde hoe de gemeente Waalwijk hier naar kijkt en hoe ze hiermee aan de slag zijn gegaan.

Stadslogistiek 
In de gemeente Venlo halen de verschillende vuilophaaldiensten elkaars containers op om het aantal verkeersbewegingen in de stad te verminderen. Dieter Schepers van de gemeente Venlo vertelde hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen.

Slimme logistieke oplossingen in Zuid-Nederland
Het innovatieve mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL heeft als doel de bereikbaarheid in Zuid-Nederland te verbeteren en stimuleert innovatie. In dat kader helpt expertteam Smart Logistics overheden en ondernemers bij het integreren en opschalen van slimme logistieke toepassingen in Zuid-Nederland. Janneke Nijsing (projectleidster Smart Logistics bij SmartwayZ.NL) gaat in op de data gedreven- en gebiedsgerichte aanpak. En ze maakte zichtbaar wat toepassingen als de Connected Transport Corridor en de slimme bandenspanningsmeter betekenen voor een veilig, efficiënt en duurzaam mobiliteitssysteem.

Presentaties en meer info
De presentaties van de sprekers en meer informatie over de projecten en producten zijn te vinden in de community van Smart City Plaza. We bedanken Peter van Wijlick, Patrick Bouman, Wesley Scheijvens, Marc Spijker, Stefan van Waarden, Koen van Neerven, Dieter Schepers en Janneke Nijsing voor hun inspirerende bijdragen.

SCP on tour dag 2 – Drones en 5G in de praktijk

Op woensdag 6 oktober was het tijd voor de tweede Smart City Plaza on tour dag. Dit keer bezochten we Unmanned Vally, fieldlab voor sensorgerelateerde technologieën en toepassingen, een initiatief van de TU Delft en gemeente Katwijk. We bespraken het innoveren met 5G en het gebruik van drones in de openbare ruimte.

Innoveren met 5G
Wat betekent de uitrol van het 5G netwerk voor gemeentes? Grisjo Koers van de provincie Zuid-Holland vertelde hoe ver de provincie al gevorderd is in de beleidsvorming rondom 5G en hoe de connictiviteitsbrigade Zuid-Hollandse gemeenten ondersteunt. De provincie is daarbij genereus in het delen van informatie en beleidstukken; een stappenplan, voorbeeldnota , frequently asked questions en het antennebeleid stelt hij beschikbaar voor elke gemeente die hier gebruik van wil maken. (red. deze documenten zijn te vinden in de community van Smart City Plaza)

Drone aansturen vanuit een controlroom
De afgelopen 4,5 jaar werkt Deck180 (Deck = Drone Enterprise Coordination Kit) aan een oplossing om het autonoom vliegen van een drone mogelijk te maken, waarbij de supervisie van alle operaties door een geavanceerde controlekamer wordt gemanaged. Om de juiste route van de drone te bepalen gebruiken zij de hoogtekaarten van Nederland om nergens tegenaan te vliegen, waarbij extra sensoren eventueel onverwachte objecten kunnen detecteren en ontwijken. Marc Spijker van Controltalent liet zien hoe je vanuit een controleruimte een ongeluk kunt inspecteren met een drone.

Drones inzetten voor de basisregistratie
Hillegom Lisse en Teylingen zijn pioniers in het inzetten van drones. Zij gebruiken een drone om de basisregistratie te vullen. Natalie van der Meij, Marien van den Bos en Hugo Geerlings vertelden waar je allemaal over na moet denken als je drones gaat gebruiken.

Live demonstratie en systeem technische verwerking drone-informatie
Hugo Geerlings liet met een live-drone demonstratie zien hoe ze de informatie ophalen met de drone.

Het lagere luchtruim van gemeenten
De technologie rond drones is fascinerend en krijgt terecht veel aandacht. Als hierdoor de komende jaren het lagere luchtruim van gemeenten vaker gebruikt wordt krijgt de openbare ruimte er nieuwe vraagstukken bij waar wij nu al over moeten nadenken. Martijn Peltenburg lichtte toe welke vraagstukken dat zijn.

Do IoT Fieldlab
Do IoT Fieldlab, gelieerd aan de TU Delft, stimuleert de versnelling van innovatie op het gebied van Internet of Things (IoT). De nieuwste generatie mobiele communicatie (momenteel 5G) biedt een grote kans voor de grootschalige introductie van het Internet of Things. De snelle verbindingen, hoge betrouwbaarheid en korte responstijden van 5G maken het mogelijk om nieuwe toepassingen op de markt te brengen op het gebied van mobiliteit, logistiek, landbouw, gezondheid en veiligheid. Het Fieldlab ondersteunt de ontwikkeling van deze nieuwe toepassingen.

Luchtruim beheer vanuit luchthavenperspectief
Hoe kan de expertise van de luchthaven qua luchtruimbeheer worden ingezet voor het droneverkeer? En hoe assertief kan de luchthaven zijn in vergelijking met de defensieve plichten als het gaat om rondvliegende drones bij een luchthaven? Wat zijn de ambities van de luchthaven en hoe kunnen de twee werelden van vliegtuigen en drones samensmelten? Lucien Versteeg, programmamanager bij Rotterdam The Hague Innovation Airport belichtte dit onderwerp.

Presentaties en meer info
De presentaties van de sprekers en meer informatie over de projecten en producten zijn te vinden in de community van Smart City Plaza. We bedanken Jan Willem Spaargaren, Grisjo Koers, Martijn Peltenburg, Nathalie van der Meij, Hugo Geerlings, Marien Bos, Marc Spijker en Lucien Versteeg.

SCP on tour dag 1 – Data van buiten naar binnen halen

De eerste Smart City Plaza on tour dag vond plaats op 29 september. Met een bus bezochten we diverse inspirerende projecten in Utrecht en omgeving waarbij belangrijke stuurinformatie verkregen wordt door de data van buiten naar binnen te halen. Het weer werkte niet altijd mee, maar daar lieten we ons niet door tegenhouden.

We startten de dag in Utrecht bij Groenpand, waar we uitleg kregen over het duurzame gebouw en de herbruik van materialen. Zo blijken afgedankte zonnepanelen prima te kunnen functioneren als bureau. Hierna bekeken we diverse projecten in de omgeving.

De slimme marktkasten in Woerden
Bea Bregman-Bouter, beheerder openbare verlichting bij de gemeente Woerden en Oudewater en Sjors van de Zanden van Orange Power Systems vertelden op het marktplein in Woerden hoe de slimme marktkast de levering van energie aan derden en vooral de regeldruk er omheen makkelijker maakt.

De fietsenteller in Utrecht
Niek Verlaan, adviseur gezond stedelijk leven in de gemeente Utrecht en expert gedrag, gebruikt een bikecounter van Cycledata om inzicht te krijgen in het fietsverkeer. Op een megadrukke kruising met vooral veel fietsers en kruisend autoverkeer, krijgt het verkeer diverse boodschappen te zien op een display langs de rand van weg. Op deze manier meet de gemeente Utrecht wat het effect is van de verschillende boodschappen op het gedrag van de weggebruiker.

Meer fietsen = meer bomen
Tineke De Jong-Mateboer, beleidsmedewerker fiets provincie Utrecht,vertelde over de fietsstimuleringsactie die de provincie Utrecht uitvoert: Op de Koningslaan tussen Bunnik en Utrecht is gedurende een periode van 2 weken een fietstelbord geplaatst, waarbij voor elke 100 fietsers een boom wordt geplant op het naastgelegen terrein. De provincie vergelijjkt dit met telcijfers buiten de actieperiode om het effect van een concrete beloning op het aantal fietsers te zien.

Passantenteller
Rik Budel, senior adviseur digitale innovatie bij de gemeente Utrecht, vertelde over inzet van de passantentellers die op een aantal plekken in de Utrechtse binnenstad hangen, waarvan 6 op het Stationsplein. Zij zijn een belangrijk instrument in het meten van de drukte en in het beleid om de passantenstromen en verwachte drukte te reguleren.

De datagedreven stad op basis van open standaarden
Op weg naar de datagedreven stad zullen verschillende systemen dynamisch met elkaar verbonden worden. Ed Jans, business development manager van Jobarco, pleit voor gebruik van schaalbare systemen op basis van open standaarden om van gedwongen winkelnering en tijdgebonden maatwerk af te komen om toekomstige innovaties eenvoudig te adopteren.

Presentaties en meer info
De presentaties van de sprekers en meer informatie over de projecten en producten zijn te vinden in de community van Smart City Plaza, exclusief toegankelijk voor betalende leden. We bedanken Bea Bregman, Sjors van de Zanden, Niek Verlaan, Tineke de Jong, Rik Budel en Ed Jans voor hun leerzame bijdrage aan deze dag.