Downloads

Rapport: Waterstof: kansen voor de Nederlandse industrie

Waterstof is één van de grote beloftes voor een succesvolle energietransitie én de Nederlandse economie. Dat staat in het rapport van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME), die de kansen van waterstof voor het Nederlandse bedrijfsleven in kaart bracht.
Download

Rapport: Where Sun Meets Water; Floating solar market report

De World Bank Group en de Solar Energy Research Institute of Singapore (SERIS) onderzoeken in dit rapport de potentie van drijvende zonnepanelen
Download

Rapport: Nationaal potentieel van aquathermie

In de analyse Nationaal potentieel van aquathermie onderzoekt CE Delft voor de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa) de mogelijke toepassingen voor aquathermie.
Download

 

Rapport: Hydrogen from natural gas

In het rapport ‘Hydrogen from natural gas’ onderzoekt de Finse firma Pöyry welke rol waterstof kan spelen om Europa CO2-neutraal te maken in 2050.
Download