Downloads

Hier vind je meer informatie over de transitie naar de slimme stad.

Rapport: Grassap, het groene alternatief voor strooizout

In deze brochure wordt het project “grass2gritt” beschreven, waarbij bermgras de grondstof vormt voor het alternatief voor strooizout en straatmeubilair. Partners in dit project zijn de Provincie Noord-Holland, Schuitemaker B.V., J. van Bodegom & Zn. B.V., Van Gelderen Sustainable Tree Systems.Verder zijn Tauw, TNO, de Vlinderstichting en Recreatieschap Geestmerambacht belangrijke leveranciers, stakeholders en sparringpartners. Download

Whitepaper: Het nieuwe Bossche voetgangersverkeerslicht

 Sinds 1 juli 2019 is het wettelijk mogelijk om verkeerslichten voor voetgangers bij het begin van de oversteek te zetten, in plaats van aan het eind. De gemeente Den Bosch heeft hier nieuwe verkeerslichten voor ontwikkeld. Waarom hebben ze dit gedaan en welke effecten verwachten ze? In deze uitgebreide rapportage leest u alles over de achtergrond hiervan. Download

Whitepaper: Circulair ontwikkelen: van ambities naar prestaties

Gebiedsontwikkelaar AM zet in het whitepaper ‘Circulair ontwikkelen: van ambities naar prestaties’ de eerste lessons learned op papier. Heldere afwegingskaders zijn nodig alsmede flexibiliteit in wet- en regelgeving, en fiscale regels om hergebruik van materialen te stimuleren en alternatieve bouwmethoden te ontwikkelen. Bij de dimensies van circulariteit onderscheidt AM zeven belangrijke prestatie-indicatoren, uiteenlopend van de milieuprestatie tot en met het belang van samenwerken – als essentiële randvoorwaarde voor deze nieuwe manier van werken. Download

Rapport: De economische waarde van bomen en openbaar groen

Wat is nu de economische waarde van bomen en openbaar groen? Natural Plastics wilde het weten en Arcadis zocht de wetenschappelijke onderbouwing bij deze vraag. Het rapport is al van 2018, maar nog steeds heel erg actueel. Download

Infographic: Energie in cijfers 2020

Jaarlijks publiceert EBN een infographic met gegevens uit de Nederlandse energiebalans, emissies en andere energie gerelateerde gegevens. De cijfers hebben betrekking op het laatste jaar wat er door CBS beschikbaar is gesteld. In 2020 was 2018 het rapportagejaar. Download

Rapport: Waterstof: kansen voor de Nederlandse industrie

Waterstof is één van de grote beloftes voor een succesvolle energietransitie én de Nederlandse economie. Dat staat in het rapport van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME), die de kansen van waterstof voor het Nederlandse bedrijfsleven in kaart bracht. Download

Rapport: Where Sun Meets Water; Floating solar market report

De World Bank Group en de Solar Energy Research Institute of Singapore (SERIS) onderzoeken in dit rapport de potentie van drijvende zonnepanelen Download

Rapport: Nationaal potentieel van aquathermie

In de analyse Nationaal potentieel van aquathermie onderzoekt CE Delft voor de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa) de mogelijke toepassingen voor aquathermie. Download

 

Rapport: Hydrogen from natural gas

In het rapport ‘Hydrogen from natural gas’ onderzoekt de Finse firma Pöyry welke rol waterstof kan spelen om Europa CO2-neutraal te maken in 2050. Download

Rapport: Smart City Index 2020

Het Institute for Management Development heeft in samenwerking met de Singapore University for Technology and Design (SUTD) de 2020 Smart City Index uitgebracht, waarin 109 steden worden vergeleken op 5 verschillende smart city thema’s. Download

Spring naar toolbar