Bouwen met vlas op de Floriade

Het gebruik van biocomposieten (natuurlijke vezels zoals vlas en hennep in combinatie met biopolymeren) is een interessant perspectief voor de bouw van circulaire bruggen. Op 1 juni behandelen we daarom een mooi voorbeeld van een dergelijke brug, namelijk de Smart Circular Bridge, een composietbrug met vlasvezel. Deze is opgebouwd op de Floriade.

De provincie Flevoland heeft als opdrachtgever een flinke dosis lef getoond waarmee nieuw materiaalgebruik werd gestimuleerd. Projectmanager Joost Bergers deelt op 1 juni hoe zij samen met de betrokken partijen van pilot naar geaccepteerd alternatief zijn gekomen.

Martijn Veltkamp doet namens FiberCore zijn verhaal over het ontwerp en de bouw van de brug. In dit proces destijds namen zij ook de leerervaringen van een soortgelijke brug bij de TU Eindhoven mee. ‘Gewone’ composietbruggen zijn inmiddels gemeengoed, maar hoe kijken zij nu aan tegen het bouwen van vlas? Binnen ditzelfde project komen er nog twee biocomposiet-bruggen, die qua kennis, ervaring en milieuprestatie voortbouwen op deze eerste brug op de Floriade.

Ook bouwinspectiebureau BouwQ is vertegenwoordigt op 1 juni. BouwQ heeft namens de gemeente Almere voor de omgevingsvergunning een inhoudelijke beoordeling uitgevoerd op de constructieve veiligheid van de Smart Circular Bridge.

Gezien de toepassing van dit innovatieve materiaal kon hierbij geen gebruik worden gemaakt van de bestaande materiaalnormen. Om de gelijkwaardigheid van het constructief veiligheidsniveau van de brug gedurende de levensduur aan te tonen, is daarom gebruik gemaakt van een alternatieve toetswijze waarvan een monitoringssysteem een onderdeel is. Hier vertellen zij meer over (naam is binnenkort bekend).

Tags:

Datum

jun 01 2022