Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Van Boekel

Van Boekel levert duurzame antwoorden op civieltechnische, milieutechnische en ontwikkelingsvragen voor de openbare ruimte. Dat leidt tot doordachte oplossingen die ook in de verre toekomst verantwoord blijken voor onze opdrachtgevers: merendeels overheden uit binnen- en buitenland. Als internationaal gespecialiseerd multidisciplinair bedrijf kunnen we met de grootste partijen mee als het gaat om kennis en ambitie. Daarnaast  is de wereld om ons heen voortdurend onderhevig aan veranderingen. Zo ook in de bouwwereld. Geïntrigeerde contractvormen, geïntegreerde samenwerkingen en steeds complexere, multidisciplinaire projecten vragen om een bedrijf dat een uitdaging niet uit de weg gaat en creatief en flexibel inspeelt op de marktsituatie en klantwens.

Toch is groei geen doel op zich: we willen liever persoonlijke groei zien bij onze medewerkers. Daardoor leveren we nóg betere diensten. We zijn de duurzame speler die ook de niches opzoekt. Daarvoor hebben we de innovatiekracht in huis en daarmee creëren we waarde in de markt. Juist door die veranderende markt leunen we op inhoud en processen. We blijven groeien in kwaliteit en nemen daarbij het fundament van het familiebedrijf mee.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) is het uitvoerende agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland, tot 2010 Verkeer en Waterstaat geheten. Het werd opgericht in 1848 en is de opvolger van het Bureau voor den Waterstaat, dat sinds 1798 bestond. De organisatie beheert en ontwikkelt in opdracht van het ministerie de hoofdwegen, hoofdvaarwegen en hoofdwatersystemen. De dienst heeft als hoofdtaken om te werken aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer (“droge waterstaat”), het onderhoud en de verbetering van het systeem van vaarwegen (“natte waterstaat”) en de bescherming tegen overstromingen. De directeur-generaal (DG) is Michèle Blom sinds 15 mei 2017, waarmee ze de opvolger is van Jan Hendrik Dronkers.

Rijkswaterstaat had eind 2017 ongeveer 9.200 medewerkers[3]. De organisatie is opgebouwd uit een centrale organisatie (onder meer het bestuur en de bestuursstaf) en organisatieonderdelen die regionaal of landelijk werken.

Het inrichten van het land gaat ook om de balans tussen verschillende belangen zoals economie, milieu en woongenot.

Daarvoor zetten de mensen van Rijkswaterstaat zich dagelijks in. Met ruim 200 jaar kennis van de inrichting van ons land weten ze dat dit meer is dan het technisch uitvoeren van projecten aan weg en water. Het gaat ook om de balans tussen al die belangen: economie, milieu, woongenot.

Rijkswaterstaat betrekt daarom burgers bij de inrichting van hun leefomgeving en werkt samen met bijvoorbeeld waterschappen, gemeenten, bedrijven en kennisinstituten. Zo werken we met elkaar aan duurzame oplossingen voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Van Gelder

Van Gelder is een aannemer die, met ruim 1100 werknemers, boven- en ondergrondse infrastructuur realiseert. We zijn actief in heel Nederland en ook daarbuiten. Onze missie is om projecten te realiseren door gedrevenheid en toewijding, op basis van betrouwbaarheid en wederzijdse waardering. Bij Van Gelder werken vakmensen voornamelijk in vaste teams, met korte lijnen, die constant meedenken met de opdrachtgever. De werknemers blijven Van Gelder trouw, omdat ze de ruimte krijgen te groeien en omdat er wederzijds respect is door alle lagen van het bedrijf.

We Are Infra

Ons DNA

Samen en Oprecht. Dat is onze missie en visie. We hebben elkaar nodig om succesvol te kunnen zijn.

Dit kan als we samen op een open en transparante manier werken, waarbij het oprecht doorgronden van elkaars standpunt en mening belangrijk is.

Op een duurzame en veilige manier samenwerken met alle stakeholders in de keten is het fundament voor het gezamenlijke succes.

Wij zijn ondernemend en werkt met passie aan de voorliggende opgaven.

Onze visie

Met onze klanten en (keten)partners willen wij op een verfrissende manier, gebruikmakend van de nieuwste technologieën en middelen, een bijdrage leveren in de Bouw en (Infra)Techniek sector.

Onze strategie

Wij richten ons op het algemeen-, interim-, tender- & project-management in de Bouw & (Infra)Techniek sector.

Met flexibele, betrokken en passievolle energie gaan wij uitdagingen niet uit de weg. Hoog in het vaandel staat kwaliteit leveren en afspraken nakomen. Niet het systeem maar de mensen en hun vaardigheid om samen te werken staan altijd centraal.

We zorgen dat individuele kennis, kunde en vaardigheden bijdragen aan een succesvolle realisatie van opgaven bij onze klanten.