De Wegenscanners

Compleet inzicht, efficiënt wegbeheer

Wij geloven dat het inwinnen van informatie over de weg meer is dan alleen het toepassen van techniek. Het is dan ook geen toeval dat een wegenbouwer en een geofysicus in 2014 de oprichters waren van de Wegenscanners.

Onze geofysici hebben kennis over hoe je de weg meet en onze wegenbouwers hebben kennis over wat je aan het asfalt meet. Doordat we tijd hebben genomen om elkaars taal te leren spreken, is kennis uit twee vakgebieden samengesmolten en leveren wij het beste van twee werelden. Onze opdrachtgevers ervaren dat als een sterke combinatie. Met bestaande en nieuwe meettechnieken geven wij u  een goed en volledig inzicht in de weg en alles wat daaronder zit.