Peter Meissen – i-Sago

PeterĀ is gespecialiseerd in projecten waarbij de brug wordt geslagen tussen organisaties, overheid, individuen en technologie. Peters jarenlange expertise op het vlak van water, rioolsystemen, proces automatisering, rioolgemalen, uav-gc contacten, GWSW ontwikkeling en toepassing en VISI integratie, maakt dat hij enthousiast wordt van nieuwe uitdagingen in de civieltechnische en stedelijke watermarkt. Daarnaast gaat i-Sago uit van een holistische kijk op dingen, met het geloof in open systemen die aansluitbaar en uitbreidbaar zijn, waarbij de sociale factor even zwaar mee weegt als de technologische.