Precies die kennisleemten wilden we opvullen met Smart City Plaza. Een online platform dat zich richt op de technische en praktische kant van de zaak, bestaande uit twee elementen; een database met producten en inzicht in de techniek. Hoe langer we er over nadachten en hoe meer we er over spraken met anderen, hoe enthousiaster we raakten om het ook echt op te gaan zetten. Dan moet je ook nadenken over de spelregels. Als we het over de techniek gaan hebben willen we niet alleen de gelikte pilots laten zien, maar ook de tegenvallende resultaten en de leermomenten. Onafhankelijkheid en transparantie is dus belangrijk. Hoe ga je om met persoonlijke kennis, privacy en hou je de helicopterview zonder partijen te schaden, maar toch het echte verhaal te vertellen? “Tell it like it is” zeggen wij dan.  De mooie verhalen brengen we juist verder de wereld in, zodat het niet blijft bij grootse dromen. Er kan immers al zoveel. En als we deze lessen slim delen komen we echt een heel eind. Dan is er een plek waar uitgelegd wordt wat je mag verwachten als je bepaalde technische systemen installeert. Wat zijn wellicht de moeilijkheden bij de installatie, welke data komt daar nou werkelijk uit voort en op welke manier?

Voor de realisatie van Smart City Plaza gold uiteraard hetzelfde als voor de professional die de buitenruimte slimmer wil maken; alle begin is moeilijk. Er zijn zoveel ‘slimme’ producten, en er is tegelijkertijd zo weinig echte kennis over de technieken en de apparatuur, dat het veel langer duurde dan we dachten om een dergelijk platform op te zetten.Het leek allemaal zo eenvoudig, maar er is toch heel wat expertise en tijd voor nodig geweest om de site in opzet ook eenvoudig en hanteerbaar te maken. Met ineengeslagen handen en een heleboel inzet van het team is hier een eerste inzicht in wat Smart City Plaza u zal gaan brengen voor nu en in de toekomst.

Wij zijn ons zeer bewust dat deze site toekomstbestendig moet blijven en dus op to date! Daarom zullen we iedere week nieuwe systemen aan de database toevoegen, interviews doen, de collega-ervaringsdeskundigen raadplegen, productreviews, whitepapers en tutorials plaatsen, er is een mogelijkheid om vragen aan het experteam te stellen en nog veel meer.

Binnenkort meer over the making of Smart City Plaza waarbij wij specifiek één bepaald onderwerp zullen toelichten. Voor nu heel veel leesplezier en wij horen uiteraard graag uw reactie!