Privacybeleid

Wie zijn we

Deze privacyverklaring is geldig voor de website www.smartcityplaza.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

In deze verklaring geven we informatie over het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie tijdens het gebruik van onze website. Persoonlijk identificeerbare informatie bestaat uit alle gegevens die persoonlijk met u te maken hebben, zoals naam, adres, e-mailadressen of gebruikersgedrag. De bescherming van uw persoonlijk identificeerbare informatie is zeer belangrijk voor ons. Als u vragen hebt of meer informatie wilt krijgen over de gegevensbescherming van Smart City Plaza, neem dan contact op via info@smartcityplaza.nl. Door voortdurende technologische ontwikkelingen, veranderingen in onze diensten of de wettelijke situatie, en om andere redenen, kan het nodig zijn dat er aanpassingen aan onze kennisgeving voor gegevensbeveiliging worden gemaakt. We behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Partij verantwoordelijk voor gegevensbewerking

Volgens Artikel 4 (7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is de verantwoordelijke partij Smart City Plaza, Hatertseweg 30, 6581 KG Malden, Nederland, telefoon +31-631667673, emailadres info@smartcityplaza.com.

Contactgegevens van medewerker voor gegevensbescherming

U kunt contact met onze medewerker voor gegevensbescherming opnemen via info@smartcityplaza.com.

1 Uw rechten

Met betrekking tot de persoonlijk identificeerbare informatie die u aangaat, heeft u de volgende rechten:

1.1 Algemene rechten

U heeft recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, verzet tegen verwerking en overdraagbaarheid van gegevens. Als de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming voor de toekomst in te trekken.

1.2 Rechten in het verwerken van gegevens op basis van gerechtvaardigde belangen

Volgens Artikel 21 (1) van de AVG heeft u het recht om te allen tijde om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van uw persoonlijk identificeerbare informatie die met u verband houdt, overeenkomstig Artikel 6 (1) van de AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) of Artikel 6 paragraaf 1f van de AVG (gegevensverwerking voor de bescherming van een gerechtvaardigd belang. Dit is ook van toepassing op profilering die op deze bepaling is gebaseerd. In het geval u bezwaar maakt, verwerken we uw persoonlijk identificeerbare informatie niet meer, tenzij we kunnen vaststellen dat er dwingende en gerechtvaardigde redenen voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking ten dienste staat van het afdwingen van, uitoefenen van of verdedigen tegen rechtsvorderingen.

1.3 Rechten in directe reclame

Als we uw persoonlijk identificeerbare informatie verwerken ten behoeve van directe reclame, heeft u volgens Artikel 21 paragraaf 2 van de AVG het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het verwerken van met u verband houdende persoonlijk identificeerbare informatie ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering, waar van toepassing, voor zover dit samenhangt met dergelijke directe reclame.

In het geval u bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van directe reclame, verwerken we uw persoonlijk identificeerbare informatie niet meer voor deze doeleinden.

1.4 Recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft ook het recht om bij een relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming te klagen over het verwerken van uw persoonlijk identificeerbare informatie.

2 Het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie wanneer u onze website bezoekt

Bij het gebruik van onze website en lidmaatschap laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken daarbij de onderstaande gegevens.

  • e-mailadres
  • functie
  • gebruikersnaam
  • geslacht
  • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een forumbericht of een bericht in het contactformulier
  • lidnummer
  • inloggegevens
  • telefoonnummer
  • organisatie
  • vragen die u aan ons stelt en/of meldingen die u aan ons doorgeeft

Nadat u zich heeft geregistreerd, krijgt u persoonlijke, door een wachtwoord beveiligde toegang en kunt u de door u opgeslagen gegevens bekijken en beheren. Registratie is nodig zijn om onze diensten te gebruiken.

Wanneer u zich registreert voor een account, gebruiken wij je e-mailadres voor het verzenden van onze nieuwsbrief. De wettelijke basis is Artikel 6 (1) (f) van de AVG. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief.

Als u besluit om actief deel te nemen aan de Smart City Plaza Community, bijvoorbeeld door foto’s te uploaden of teksten (zoals beoordelingen en beschrijvingen) te schrijven, kunt u zelf beslissen welke persoonsgegevens zichtbaar zijn voor zowel Smart City Plaza als voor alle bezoekers van het platform. U kunt deze instellingen te allen tijde wijzigen. Smart City Plaza publiceert geen persoonlijk identificeerbare informatie zonder dat u hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Gebruikersaccounts van Smart City Plaza en de informatie erin worden beschermd door een wachtwoord, zodat alleen de gebruiker toegang heeft tot deze persoonlijk identificeerbare informatie. Gebruikers kunnen op elk moment hun gebruikersprofiel wijzigen. We slaan deze informatie op totdat u uw toegang permanent verwijdert. U kunt alle informatie in uw beschermde gebruikersaccount beheren en wijzigen. De wettelijke basis is Artikel 6, paragraaf 1a, b en f van de AVG.

3 Contact opnemen via e-mail of contactformulier

Wanneer u via e-mail of een contactformulier contact met ons opneemt, slaan we de gegevens die u verstrekt (uw e-mailadres, mogelijk uw naam en telefoonnummer), op zodat we uw vragen kunnen beantwoorden. Voor zover we u in ons contactformulier om gegevens vragen die niet vereist zijn om contact met u op te nemen, markeren we deze altijd als optioneel. Deze informatie dient om uw vraag te onderbouwen en de behandeling van uw vraag te verbeteren. Een verklaring van deze informatie wordt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming verstrekt, Artikel 6 paragraaf 1a van de AVG. Voor zover dit betrekking heeft op informatie over communicatiekanalen (zoals uw e-mailadres of telefoonnummer), gaat u er tevens mee akkoord dat we ook, indien van toepassing, via dit communicatiekanaal contact met u kunnen opnemen om uw vraag te beantwoorden. U mag uiteraard deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken.

We verwijderen, nadat bewaren niet meer nodig is, de gegevens die in dit verband ontstaan of beperken de gegevensverwerking als er geen wettelijke voorschriften zijn voor het bewaren van gegevens.

4 Nieuwsbrief

4.1 Algemene informatie

Met uw toestemming op grond van Artikel 6 paragraaf 1a van de AVG kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief, waarin u informatie krijgt over de actuele ontwikkelingen op Smart City Plaza. 
De enige vereiste voor het toesturen van de nieuwsbrief is je e-mailadres. Het opgeven van aanvullende, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig. Deze gegevens worden gebruikt om u persoonlijk te benaderen. Na je bevestiging slaan we uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen. De wettelijke basis is Artikel 6 paragraaf 1a van de AVG.

U mag uw toestemming voor het toesturen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt de intrekking aangeven door op de link te klikken die in elke nieuwsbrief per e-mail staat of door contact op te nemen met de hiervoor genoemde functionaris voor gegevensbeveiliging.

4.2 Tracking van de nieuwsbrief

We evalueren uw gebruikersgedrag wanneer we u een nieuwsbrief sturen. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails ‘webbakens’ of trackingpixels, die worden opgeslagen op onze website. Voor de evaluaties koppelen we de genoemde gegevens en de webbakens aan uw e-mailadres en individuele ID.

Met de gegevens die we op deze manier verkrijgen, genereren we een gebruikersprofiel om de nieuwsbrief toe te spitsen op uw persoonlijke interesses. Tijdens dit proces leggen we vast wanneer u onze nieuwsbrieven leest, op welke links u in deze nieuwsbrieven klikt en leiden we op die manier uw persoonlijke interesses af. We koppelen deze gegevens aan actie die u hebt ondernomen op onze website.

U kunt te allen tijde bezwaar tegen deze tracking maken door te klikken op de afzonderlijke link die in elke e-mail staat. De gegevens worden bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, slaan we de gegevens anoniem en voor statistische doeleinden op.

5 Gebruik van cookies

Cookies worden voor de duur dat u onze website gebruikt, op uw apparaat opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf die is toegewezen aan de browser die u gebruikt, en via welke de plaats waar de cookie is ingesteld, bepaalde informatie verzamelt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw apparaat overbrengen. Cookies proberen de website meer gebruikersvriendelijk en in het geheel efficiënter te maken. We gebruiken ook cookies om u te kunnen identificeren bij volgende bezoeken.

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functie hierna worden uitgelegd:

5.1 Tijdelijke cookies

Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Deze cookies zijn met name sessiecookies. Deze slaan een ‘sessie-ID’ op, waarmee verschillende verzoeken van je browser kunnen worden toegewezen aan de gezamenlijke sessie. Hiermee kan uw apparaat worden herkend als je terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser afsluit.

5.2 Blijvende cookies

Deze cookies worden automatisch verwijderd na een ingestelde tijdsduur die per cookie kan verschillen. U kunt te allen tijde cookies verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

5.3 Cookies voorkomen

U kunt uw browser en app-instellingen naar wens configureren en, bijvoorbeeld, cookies van derden of alle cookies weigeren of accepteren. Let op: in dat geval kunt u misschien niet alle onderdelen van de website gebruiken.

5.4 Wettelijke bases en opslagperiode

De wettelijke bases voor mogelijke verwerking van persoonlijk identificeerbare informatie en de opslagperiode ervan verschillen en worden beschreven in de volgende secties.

6 Analyse

Ten behoeve van analyse en optimalisatie van onze websites gebruiken we verschillende diensten die hierna worden beschreven. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld analyseren hoeveel gebruikers onze site bezoeken, welke informatie het meest wordt gevraagd en hoe gebruikers de website hebben gevonden. De gegevens die we verzamelen omvatten de websites waarvandaan de persoon in kwestie op een website komt (“verwijzer”), welke subpagina’s op de website zijn bekeken, en hoe vaak, en hoe lang de subpagina is bekeken. Hierdoor kunnen we onze website ontwikkelen en verbeteren zodat deze meer gebruikersvriendelijk wordt. De verzamelde gegevens dienen niet om individuele gebruikers persoonlijk te identificeren. Er worden anonieme of uiterst pseudonieme gegevens verzameld. De wettelijke basis hiervoor is paragraaf 1f van de AVG.

6.1 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS). Dit gebruik omvat de Universal Analytics-gebruiksmodus. Hierdoor is het mogelijk om gegevens, sessies en interacties op verschillende apparaten aan een pseudonieme gebruikers-ID toe te wijzen en zodoende de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten te analyseren.

Google Analytics gebruikt cookies waarmee je gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie via je gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt over het algemeen doorgegeven aan een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Als het anonimiseren van IP-adressen echter op deze website is ingeschakeld, wordt je IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsluitende staten die een partij zijn in de Overeenkomst voor de Europese Economische Ruimte, vooraf ingekort. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke omstandigheden naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics vanaf je browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de beheerder van deze website om je gebruik van de website te evalueren, zodat rapporten over websiteactiviteit kunnen worden samengesteld en overige diensten in verband met website- en internetgebruik kunnen worden gegenereerd voor de beheerder van de website. Ons gerechtvaardigd belang in gegevensverwerking is ook voor deze doeleinden. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is Artikel 6, paragraaf 1f van de AVG. De gegevens die door ons zijn verzonden en die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersinformatie (zoals gebruikers-ID) en promotie-ID’s, worden na 14 maanden na het laatste gebruik van onze diensten verwijderd. Gegevens waarvan de opslagperiode is verstreken, worden automatisch eenmaal per maand verwijderd. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en -bepalingen en gegevensbeveiliging is te vinden op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html en https://policies.google.com/?hl=nl.

Via de betreffende instelling in je browsersoftware kunt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen. Let echter op dat in dit geval misschien niet alle onderdelen van de website volledig kunnen worden gebruikt. Je kunt ook voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) door Google worden verzameld en verwerkt. Download en installeer hiervoor https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Als u zich afmeldt voor cookies, voorkomt u dat in de toekomst uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Als u wilt voorkomen dat Universal Analytics op verschillende apparaten gegevens verzamelt, dient u zich op alle systemen die u gebruikt af te melden voor cookies. Stel het afmelden voor cookies in door hier te klikken: Google Analytics uitschakelen.

7 Gegevensoverdracht

In de regel worden uw gegevens niet overgedragen aan derde partijen, tenzij we wettelijk verplicht zijn dit te doen of wanneer de overdracht van gegevens noodzakelijk is voor het implementeren van de contractuele relatie, of als u vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor het overdragen van uw gegevens.

Externe dienstverleners en partners, zoals communicatiemedewerkers van online betalingsleveranciers, ontvangen alleen je gegevens voor zover nodig is om je opdracht te verwerken. In deze gevallen wordt echter de omvang van de overgedragen gegevens zo klein mogelijk gehouden. Als onze dienstverleners in contact komen met uw persoonlijk identificeerbare informatie, zorgen wij dat dit op dezelfde manier in overeenstemming is met de voorschriften in de gegevensbeschermingswetten als in het hele verwerkingsproces van de opdracht overeenkomstig Artikel 28 van de AVG. Neem het privacybeleid van de betreffende leverancier ook in acht. De betreffende leverancier is verantwoordelijk voor de inhoud van content van derde partijen, hoewel we diensten voor zover redelijk is beoordelen op naleving van wettelijke vereisten.

8 Gegevensbeveiliging

We hebben uitgebreide technische en operationele beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen abusievelijke of doelbewuste manipulatie, verlies, vernietiging, of tegen toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien en bijgewerkt met inachtneming van technologische ontwikkelingen.

Laatst bijgewerkt juli 2019