Ideeën delen
Volgens de gemeenteraad van Edinburgh zal de informatie helpen, samen met de ideeën die de burgers al hebben gedeeld, de stad in de komende weken en maanden vorm te geven.
De lancering van het instrument volgt op de aankondiging van een pakket maatregelen vorige maand om de Schotse hoofdstad veiliger te maken voor voetgangers en fietsers, waaronder wegafsluitingen, verbrede trottoirs en gescheiden fietspaden.
Het is nodig om extra ruimte te verstrekken voor wandelaars en fietsers, want de raad ziet sinds de lockdown een enorme stijging in het wandel- en fietsgedrag, wat ze nog meer willen faciliteren als de lockdown weer opgeheven wordt.
Er wordt 5 miljoen pond voor uitgetrokken door Transport Scotland Spaces for People, beheerd door de Britse liefdadigheidsinstelling voor wandel- en fietsers, Sustrans, om de maatregelen te nemen die nodig zijn.
“We hebben een echte toename van fietsen en lopen gezien sinds het begin van de lockdown en we willen helpen om dit voort te zetten als we terugkeren naar een gevoel van normaliteit,” zegt raadslid Lesley Macinnes. Ze voegt eraan toe: “We hebben al een ongelooflijk enthousiaste reactie gekregen van de bewoners die ook rustigere, veiligere omstandigheden willen vasthouden als we terugkeren naar de normale situatie. Dit nieuwe instrument is een geweldige kans om de mensen die onze straten gebruiken om onze plannen vorm te geven, erbij te betrekken”.

Plannen maken

De reacties die via het Commonplace-platform worden ontvangen, zullen worden geregistreerd en gebruikt om de plannen te maken, waarbij tijdelijke interventies die het grootste voordeel voor de volksgezondheid hebben en in een kort tijdsbestek kunnen worden uitgevoerd, prioriteit zullen krijgen. De website sluit op 29 juni voor commentaar.
Alle maatregelen die worden ingevoerd, zullen nauwlettend worden gevolgd en waar nodig worden verfijnd of aangepast naar aanleiding van eventuele problemen. In het ontwerpproces voor elke interventie zal rekening worden gehouden met alle weggebruikers, in het bijzonder mensen met een mobiliteits- of visuele handicap, en zal feedback worden gevraagd aan organisaties zoals RNIB, het Toegangspanel van Edinburgh en Living Streets.
De interactieve kaart en het commentaar kunnen hier worden bekeken.

Bron: SmartCitiesWorld
Beeld: Unsplash, Alannah Harris