Smart City Plaza en het door CROW gefaciliteerde Infra Innovatie Netwerk gaan samenwerken met ingang van 14 juni. Door gebruik te maken van elkaars informatie en expertise kunnen zij een uitgebreider aanbod bieden aan gemeenten, provincies en waterschappen die op zoek zijn naar nieuwe oplossingen voor actuele vraagstukken in het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur. Daarnaast wordt het voor de gebruikers van de beide platforms ook eenvoudiger om kennis te delen en  onderling gebruik te maken van elkaars kennis, ervaringen en initiatieven.

Wat doen Smart City Plaza en het Infra Innovatie Netwerk?
Smart City Plaza verzamelt alle producten die technologisch innovatief, duurzaam of circulair zijn en projecten die in Nederland worden uitgevoerd met de daarbij gebruikte producten. Smart City Plaza biedt dit aan via producten- en projectendatabase en faciliteert uitwisseling tussen gebruikers via een online community waar je vragen kunt stellen of informatie over (toegepaste) innovaties kunt ophalen. Het Infra Innovatie Netwerk brengt vraag en aanbod van infra-innovaties bij elkaar, geeft zicht op relevante innovaties en deelt voorbeelden van succesvolle oplossingen voor belemmeringen bij het inkopen en toepassen van innovaties in de praktijk. Dat doet het Infra Innovatie Netwerk via netwerkbijeenkomsten, de website, een nieuwsbrief en een LinkedIn pagina.

Waar bestaat de samenwerking uit?
De samenwerking tussen beide initiatieven bestaat uit:
– Het uitwisselen van artikelen en publicaties over innovaties;
– Het opnemen van innovaties in de database van Smart City Plaza die door het Infra Innovatie Netwerk zijn gepubliceerd,
– Het benutten van de innovatiebeoordelaars van het Infra Innovatie Netwerk, ter aanvulling op de beoordeling van Smart City Plaza.
– Het verwijzen van de eigen leden/gebruikers naar elkaars diensten;

Op termijn zal ook een verbinding worden gemaakt tussen de netwerkbijeenkomsten van het Infra Innovatie Netwerk en de online community van Smart City Plaza. Zo kunnen deelnemers aan de netwerkbijeenkomsten van het Infra Innovatie Netwerk doorpraten over projecten en producten in de online community van SCP.