In de zoektocht naar een oplossing voor de vervoersbehoefte stuitte Meskers op het Europese programma “Share North”. Een Europese regeling om in de Noordzee kustgebieden autodelen in te zetten onder de naam “Mobipunt”. Als blijkt dat er mogelijkheden zijn om aan te haken bij dit programma van de Europese Unie, wordt deelmobiliteit als beleidsdoel opgenomen. Ook de coalitiepartners en de regio zijn enthousiast; samen met de gemeenten Den Helder, Schagen en de Provincie Noord-Holland werkt de gemeente Hollands Kroon aan de uitrol van een netwerk van mobipunten. Deze uitrol wordt grondig voorbereid door een speciaal opgezet projectteam. Vanaf 2019 benadert het team de verschillende stakeholders zoals bedrijven, bewoners, lokale partijen, OV-bedrijven en deelmobiliteitsaanbieders om te inventariseren wat de mogelijkheden en de wensen zijn. Zo ontstaat er in 2020 een netwerk van 13 mobipunten en nieuwe haltes op een aangepaste buslijn in Hollands Kroon en buurgemeenten.

De mobipunten zelf zijn multifunctionele haltes van volledig gerecycled plastic, geprint via een innovatieve techniek met een 3d-printer.  Op het mobipunt zijn deelauto’s en fietsen beschikbaar en natuurlijk ook openbaar vervoer. De gemeente Hollands Kroon onderzoekt de toegevoegde waarde van de “mobikraam”; een fysieke plek waar lokale ondernemers hun producten en diensten aanbieden. Het fruit van de boer, de autowasservice in samenwerking met de sociale werkplaats en het kopje koffie van de plaatselijke horecaondernemer, tot de was- en strijkservice toe.

Uitdagingen bij de uitrol
Het projectteam moet bij de uitrol wel de nodige research doen en knopen doorhakken om tot het uiteindelijke resultaat te komen. Ze schrijven maar liefst 49 deelmobiliteitsaanbieders aan, waarbij er slechts 3 aanbieders overblijven die aan de kwaliteitseisen van de gemeenten voldoen én die willen participeren in het project. Vele aanbieders vallen af. Bij de ene aanbieder werkt de app niet goed genoeg, de andere is te klein en daardoor te kwetsbaar en weer een andere biedt zijn diensten alleen in grote steden aan. Terwijl het voor Hollands Kroon juist zo belangrijk is dat de mobipunten het buitengebied met de stedelijke omgeving verbinden. Zo zou er bijvoorbeeld uiteindelijk ook één op het station in Alkmaar, Hoorn en het busstation in Medemblik moeten komen. Want hoe groter het netwerk, hoe aantrekkelijker de mobipunten worden.

Kennis delen binnen de P10 gemeenten
Een dergelijk netwerk is er niet ineens, het moet groeien. De kennis en de ervaring die het projectteam heeft opgebouwd om dit netwerk op te zetten, delen ze actief met andere gemeenten. Onder andere in het overleg met de P10, een samenwerkingsverband van 30 plattelandsgemeenten waar dezelfde problemen spelen. Hollands Kroon laat zien welke keuzes ze maken op het gebied van deelmobiliteit en welke resultaten ze boeken. Ook is er een expertteam opgericht voor deelmobiliteit. Op die manier is het voor gemeentes die in een ander stadium van ontwikkeling zijn makkelijker om gebruik te maken van de aanwezige expertise.

Uit het recent uitgevoerde onderzoek onder de P10 gemeenten blijkt dat de mobiliteitsbehoefte per plattelandsgemeente toch wel verschillend kan zijn. Zo zoeken sommige gemeenten een oplossing voor woon-werk verkeer, maar er zijn ook gemeenten die bereikbaarder willen zijn met het oog op toerisme. Dat het mogelijk wordt om met het openbaar vervoer te komen en dan voor het laatste stuk ook nog vervoer te  hebben. Dat laatste is bijvoorbeeld een concreet probleem voor de diverse Amerikaanse bedrijven langs de A7. Medewerkers van die bedrijven komen vanuit Amsterdam en eindigen dan per trein in Hoorn Ze konden dan nog een stuk doorreizen met de bus maar moesten een last mile oplossing hebben. In overleg met deze bedrijven, de vervoerder en Provincie hebben we de lijn kunnen aanpassen zodat ze nabij hun werk kunnen uitstappen. Voor die medewerkers die nog een stuk moeten lopen, zijn de mobipunten geplaatst met de deelfietsen.

Overheid als launching customer
Meskers heeft een duidelijke mening over de rol van overheden bij de ondersteuning van deelmobiliteit. “Voor overheden is er een belangrijke taak weggelegd door op te treden als launching customer”. Hij legt uit hoe ze dat zouden kunnen doen. ”Overheden hebben er sinds de introductie van het nieuwe domein een nieuwe taak erbij gekregen, namelijk dat zij met een mobiele brigade aanwezig zijn om gezinnen te helpen waar zorgen bestaan. Daar zijn allemaal auto’s bij nodig die onder de vlag van de gemeente rondrijden. Ons voorstel is dat zij die auto’s niet meer en masse gaan leasen, maar dat ze die vloot 10 of 20 % inkrimpen en dat deel van de capaciteit boeken bij Mobipunt”.  Dit betekent dat Mobipunt zijn vloot kan uitbreiden, die doordeweeks door de zorgmedewerkers & ambtenaren gebruikt worden, en dat die auto’s in het weekend vrijvallen voor anderen. Vanuit juridisch oogpunt kan dit alleen als de gemeente participeert in de vloot van mobipunt, maar dat kan niet als mobipunt participeert in de vloot van de gemeente. De gemeente Hollands Kroon werkt met een concept waarbij autodelen ook verzekeringstechnisch is ingedekt, daardoor kunnen ook gemeentemedewerkers in de deelauto’s rijden.

Het projectteam ziet nog veel meer kansen voor deelmobiliteit. Een dergelijke samenwerking met het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Bedrijven hoeven hierdoor niet alle auto’s te financieren en de deel-auto’s kunnen break-even gelanceerd worden. Bovendien is het een goede manier om de bewoners aan het auto delen laten wennen.

“We hebben een keuze gemaakt”
Het enthousiasme van het projectteam is overduidelijk. Hollands Kroon gaat hier een succes van maken. “Wat doen jullie zo goed?” vragen we om helemaal scherp te krijgen waarom de gemeente zo ver is in het deelmobiliteitsdenken. Meskers hoeft niet lang na te denken over het antwoord. “We hebben een keuze gemaakt. Die keuze betekent dat je ook echt overgaat tot uitvoering. Het is niet een voorzichtige oriëntatie of een experiment. Dat is het allemaal niet. We hebben 1 miljoen gereserveerd én we hebben een duidelijk toekomstbeeld”.

Na het interview werd bekend dat de gemeente Hollands Kroon op de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit de Autodeel Award beste kleine gemeente heeft gewonnen. De jury was onder de indruk van het gebruik van de poolauto van Hollands Kroon. Ook het voornemen, om bij de volgende aanbesteding medewerkers gebruik te laten maken van de auto’s van de Mobipunten, kon op veel waardering rekenen.
Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met Maurice van der Meche, 06-51093613 of maurice@mobipunt.nu
Beeldmateriaal| Antonie van Loon -Mobipunt VZW