Het instrument bevat gegevens over 130.000 verschillende weggedeelten in de stad, die voortdurend worden bijgewerkt, en houdt rekening met de bewegingen van auto’s, openbaar vervoer, vrachtwagens en voetgangers. Het kan ook een onderscheid maken tussen 12 verschillende soorten weggebruikers of gebruikersgroepen, waaronder studenten, werknemers en gepensioneerden, en houdt ook rekening met complexe verplaatsingspatronen, zoals de vraag of iemand de kinderen naar school brengt op weg naar het werk.

“Het model maakt het mogelijk te anticiperen op vervoersproblemen en de oorzaken ervan te begrijpen, en beslissingen te nemen die de algehele ontwikkeling van de stad ondersteunen en te anticiperen op de effecten van te nemen beslissingen”, aldus Andrei Novikov, locoburgemeester van Tallinn. “Het is geen instrument voor een specifiek project, maar een permanent intern analyse-instrument dat kan worden gebruikt om de haalbaarheid en het effect van grote infrastructuurinvesteringen op het verkeer te beoordelen.We kunnen onder andere de verschillende behoeften van de mensen in elke regio beoordelen [en] de verkeerssimulaties die in het model worden gebruikt, kunnen bijvoorbeeld betere beslissingen nemen over wat de capaciteitsbehoeften van de een of de ander vandaag zouden moeten zijn, of bijvoorbeeld beslissingen beoordelen om het openbaarvervoernetwerk van de stad op te waarderen.”

Het model is ontwikkeld door de vervoersbedrijf van Tallinn in samenwerking met het Duitse softwarebedrijf PTV Group en bevat alle mobiliteitsgegevens waarover de stad beschikt, waaronder een analyse van de resultaten van enquêtes die de afgelopen vijf jaar in de stad zijn gehouden, het wegennet en de verkeersfrequenties.