Groot elektrisch materieel
Elektrische auto’s zijn inmiddels een steeds normaler verschijnsel in Nederland. Ook komen er steeds meer
elektrische bussen, al heeft Arnhem met zijn trolleys daar al veel langer ervaring mee. Er komt nu in
Nederland langzaam maar zeker (zwaar) elektrisch materieel voor de wegenbouw beschikbaar. Maar dat
het allemaal gericht op één project wordt ingezet, dat gebeurt nauwelijks. Bij de aanleg van deze fietsstraat
wordt op de bouwlocatie zoveel mogelijk elektrisch materieel ingezet. Alleen als dat niet kan, is biodiesel
het alternatief.

Schonere lucht en minder lawaai
‘Zeker in woonwijken willen we zoveel mogelijk emissievrij werken’, aldus wethouder mobiliteit Roeland van
der Zee. ‘Dat levert gewoon schonere lucht op. Maar ook scheelt het een hoop lawaai voor de
omwonenden.’ Wat Arnhem betreft is dit niet eenmalig. Van der Zee: ‘We willen kijken wat er mogelijk is als
we wegwerkzaamheden of reconstructies zo duurzaam mogelijk willen uitvoeren. Is het haalbaar,
technisch, maar ook financieel? We gaan dit project op die punten goed evalueren. Vervolgens gaan we
met onze aannemers kijken of dit veel vaker mogelijk is.’
Bij dit project wordt er op de bouwplaats circa 8.000 liter diesel minder verbrand, zo’n 180 liter per dag.
Daarnaast wordt er 80 procent minder fijnstof en stikstof en 30 procent minder CO2 uitgestoten.

Waar laad je een elektrische graafmachine op?
Eén van de uitdagingen is: waar moeten de elektrische graafmachines en vrachtwagens aan de laadpaal?
‘Een gewoon auto-oplaadpunt heeft vaak onvoldoende laadvermogen’, aldus Van der Zee. ‘En bovendien
wil je ook niet dat zulk materieel ineens een hele nacht in een woonwijk staat op te laden.’ Het zware
elektrisch materieel zal daarom gebruik maken van een oplaadmogelijkheid op bedrijventerrein Kleefse
Waard, vlakbij de bouwlocatie. Daar zijn oplaadpunten met een hoog vermogen die daarvoor speciaal zijn
ingericht. Die leveren groene stroom, binnenkort zelfs rechtstreeks van een zonnepark dat momenteel
wordt aangelegd.

Duurzame materialen
De fietsstraat komt te liggen op de Hugo de Grootstraat, vanaf de aansluiting aan de Merwedestraat, tot de
kruising van de Valckenierstraat en de Stadhoudersstraat. Dat is een stuk van bijna 500 meter. Er is veel
minder asfalt nodig dan gebruikelijk, omdat er door de innovatieve samenstelling een veel minder dikke
laag nodig is, slechts een derde van de normale dikte. Ook de wegmarkeringen zijn zoveel mogelijk op
basis van natuurlijke materialen. De huidige bestrating – klinkers en stoeptegels – worden hergebruikt. De
werkzaamheden worden uitgevoerd door Heijmans en duren nog tot begin mei. RHDHV onderzoekt de
resultaten op het gebied van emissieloos werken, zoals de reductie van stikstof, fijnstof en CO2.