“Iedereen heeft het over het verminderen van de CO2 uitstoot, maar niemand kijkt echt goed naar het geheel”, stelt Emiel. In de berekeningen wordt vaak geen rekening gehouden met de afvangst van CO2. Momenteel berekenen overheden wel vaak wat de CO2 uitstoot is van bijvoorbeeld verkeer, maar ze meten niet hoeveel er wordt afgevangen door de bomen die langs de weg of in het park ernaast staan. Emiel begrijpt ook wel hoe dat komt.
De huidige methode is handmatig en steekproefsgewijs -dus minder betrouwbaar- en is zeer arbeidsintensief. Officieel zou je heel precies de omtrek en de hoogte van alle bomen willen meten, om de groei te monitoren en in kaart te brengen onder welke omstandigheden de boom zich bevindt. Maar dat kost veel geld en gaat jaren duren. Bovendien veroudert de informatie snel. Het jaar erop kan het immers anders zijn en zou je wéér alles opnieuw moeten meten.

Over het algemeen neemt de natuur de helft van de CO2 weer op. Maar om dit goed te kunnen berekenen moet je met heel veel factoren rekening houden. Niet alle bomen groeien even snel en dezelfde boom kan onder andere omstandigheden meer of minder CO2 opnemen. Tot op de dag van vandaag weten we eigenlijk nog steeds niet precies hoe een boom groeit, we leren nog steeds. Het enige wat men weet is dat natuurgebieden groeien door zonlicht, water, CO2 en voedingsstoffen. Waarom we het niet precies kunnen weten is omdat er ontzettend veel variatie is. Bomen die meer schaduw hebben, of juist meer zonlicht, kunnen al een groot verschil in opname van de CO2 uitstoot laten zien. En in de berekeningen kan dit in zijn totaliteit van een heel bos al een groot verschil maken.

Satellietbeelden
Hoe kunnen we dan toch effectiever die slag maken en op de juiste manier de afname van CO2 in de natuur berekenen? Genvision berekent aan de hand van de luchtbeelden die gemaakt worden door een satelliet hoeveel CO2 uitstoot de bomen opnemen. En wat bij de bestudering van die beelden direct opvallend was volgens Emiel: “de opname van CO2 uitstoot bij de bomen is heel verschillend. De natuur die dichter bij de bewoonde wereld geplant staat neemt gemiddeld meer CO2 uitstoot op dan een natuurgebied achteraf.”
Ook de condities waarin de bomen zich bevinden kan een groot verschil betekenen in de afvangst van CO2 heeft men ondekt.

Hoe gaat het in zijn werk? Simpel gezegd door het gebruik van satelietbeelden en Artificial Intelligence. Allereerst de satellietbeelden. Het is niet mogelijk om CO2 gas waar te nemen op deze beelden, dus hoe doe je dit dan? Genvision brengt de groei van de boom in kaart met het rekenmodel dat ze hiervoor hebben ontwikkeld, waarbij ook de omstandigheden in kaart zijn gebracht. Hiermee kunnen ze berekenen hoeveel CO2 is verwijderd. Op het moment dat een boom CO2 uit de lucht opneemt, zet hij deze om in biomassa. Hoe meer houtvolume, hoe hoger de opname is geweest. En zal zijn in de toekomst. Hierdoor kan Genvision ook voorspellingen doen hoeveel CO2 in de volgende jaren zal worden opgenomen (gelet op soort, locatie, mate van groei) en monitoren of het meer of minder wordt. Op deze wijze kunnen ze de hoeveelheid CO2 die wordt afgevangen van bossen, parken of straten snel en betrouwbaar in kaart brengen voor overheden en adviseren om de zo gewenste CO2 neutraliteit te bereiken.

Je zou denken dat het een kostbare aangelegenheid is om satellietbeelden te gebruiken. In de praktijk blijkt het voordeliger te zijn dan de handmatige metingen. De bomen die met de hand worden gemeten kosten honderden euro’s per jaar, waar je de satellietbeelden voor minder dan een euro kunt aanschaffen. De berekeningen kosten uiteraard ook geld, maar grosso modo is het altijd nog veel voordeliger dan een handmatige meting. Daarbij worden de gebieden die gemeten worden in één keer gemeten met de satelliet en kun je ook ieder jaar bijhouden wat de veranderingen zijn.

Artificial Intelligence
Naast de satellietbeelden wordt er gebruik gemaakt van Artificial Intelligence. De rekenmodellen die Genvision inzet worden steeds nauwkeuriger en slimmer, want er is steeds meer materiaal voorhanden die kennis en inzichten geeft die weer worden opgenomen in de modellen. Hierdoor kunnen ze niet alleen meten hoeveel gassen er precies worden opgenomen door de bomen of in grotere natuurgebieden, maar ze kunnen ook de veranderingen van de bomen monitoren. Hoe meer CO2 uitstoot een boom opneemt , hoe groter de boom of het natuurgebied kan gaan worden. Door deze wijze van monitoren is het in kaart brengen van de afvangst van CO2 haalbaar en betaalbaar geworden in tegenstelling tot handmatig meten.

Over Genvision
Emiel Cockx heeft gestudeerd in Amerika en heeft Genvision opgestart met de missie om overheden te ondersteunen de afname van CO2 te maximaliseren. Momenteel bestaat Genvision uit een team van 7 werknemers en werken samen met partners zoals KU Leuven en investeerders vanuit Silicon Valley Index (Triple Helix). Zo zijn er veel investeringen binnen gekomen om het werk te verrichten. Genvision denkt mee over de juiste oplossing voor een bepaald gebied door bijvoorbeeld meer bomen te planten of juist bomen te planten van een ander soort. Er wordt gebruikt gemaakt van de leeftijd, soorten en bodemtype van de bomen om te voorspellen hoe de boom zal groeien en hoeveel koolstof hij de komende 20 jaar zal opvangen.