SCP on tour – Elektrificatie

De transitie van fossiele brandstof naar elektriciteit inzetten is makkelijk gezegd, maar hoe je dat in hemelsnaam in de praktijk? Tijdens deze bijeenkomst krijgen we een rondleiding op bedrijventerrein “Kleefse Waard” in Arnhem van Connectr, een samenwerking tussen Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland. Zo gaan we op bezoek bij bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in waterstof, windmolens, DC en e-laadtoepassingen.

Provincie Friesland en de gemeente Heerenveen vertellen tegen welke problemen zij oplopen. Zij staan voor de opgave om op 1 bedrijventerrein 250 elektrische voertuigen op te laden, maar dat is met de huidige infrastructuur onmogelijk. Zij delen hun ervaringen tav de laadinfra concessie provincie Friesland en uitrol bij o.a. gemeente Heerenveen

Het internationale PIONEERS-consortium krijgt een subsidie van 25 miljoen euro van het Europese Horizon 2020-programma. PIONEERS is een havenproject met Antwerpen, Barcelona, Constanta en Venlo (en 46 andere partijen uit de markt of kennisinstellingen) op gebied van verduurzaming en digitalisering. Het programma telt negentien demonstratieprojecten, onder meer op het gebied van groene energie, duurzaam havenontwerp, modal shift en digitale transitie. De acties gaan onder andere over het opwekken van hernieuwbare energie en het invoeren van voertuigen die rijden op elektriciteit, waterstof en methanol, het aanpassen van gebouwen en verwarmingsnetwerken met het oog op energie-efficiëntie. Gemeente Venlo licht een aantal van deze acties toe.

Gemeente Zaanstad buigt zich over de vraag hoeveel er terecht komt van de CO2- reductie die in aanbestedingen vaak beloofd wordt door de inzet van elektrisch materiaal. Wat zijn de hick-ups bij de realisatie en hoe kan het beter?

De innovatie van de firma Noesis is binnen dit thema de vreemde eend in de bijt, maar vooral voor bedrijfsterreinen van groot belang. Zij laten zien hoe ze de geluidsoverlast van een bepaald gebied in kaart brengen door middel van een drone die uitgerust is met een geluidssensor.

Van Gelder Hoe pionier je bewust binnen de complexe energietransitie, zonder het geheel uit oog te verliezen. Van Gelder vertelt over hun ervaringen vanuit verschillende invalshoeken.

Urenschema

Elektrificatie

10.00 uur - 10.30 uur
Inloop en ontvangst SCP
10.30 uur - 11.00 uur
Welkom door Connectr
Gemeente Arnhem en provincie Gelderland, Liane van der Veen
11.00 uur - 12.00 uur
Rondleiding Connectr Waterstof/DC/Windmolens/Elaadsystemen
rondleiding bedrijventerrein Kleefse Waard en bezoek aan de bedrijven
12.00 uur - 12.30 uur
Lunch
12.30 uur - 13.15 uur
Ervaring laadinfra concessie provincie Friesland en uitrol bij o.a. gemeente Heerenveen
Joop Andela provincie Friesland en Jan Bakker vertellen over hun ervaringen.
13.15 uur - 14.00 uur
Gemeente Venlo deelt ervaringen Batterijen in het havengebied
Peter van Wijlick gemeente Venlo
14.00 uur - 14.30 uur
Gemeente Zaanstad deelt problematiek Elektrificatie
Ronald de Vries gemeente Zaanstad
14.30 uur - 15.30 uur
Rondleiding keuze voor Waterstof / DC / windmolens
Keuze voor rondleiding voor Waterstof/DC/windmolens
15.30 uur - 16.00 uur
Met 1 dronesensor totaal overzicht geluid op bedrijventerreinen Noesis
Kees Den Hollander vertelt over nieuwe ontwikkelingen met Drones voor bedrijventerreinen
16.00 uur - 16.30 uur
Hoe pionier je bewust binnen de complexe energietransitie, zonder het geheel uit oog te verliezen
Jamaica den Heijer en Jan Croes vertellen over brandstofreductie en elektrificatie ervaringen
16.30 uur - 17.00 uur
Borrel

Datum

jun 27 2023
Expired!

Tijd

10:00 - 17:00

More Info

Read More
Read More

Reacties zijn gesloten.