SCP ON TOUR Dag 3 – Mobiliteit en wegbeheer

Trendsportal is een samenwerkingsverband van diverse overheden in Noord-Limburg. Het doel is samenwerken aan slimme mobiliteit voor morgen. Wij zijn bij ze te gast in Venlo en gaan van daar uit ook op bezoek bij enkele slimme projecten in de regio. Op het programma staat o.a.:

MAAS; Ouderenbegeleiding in het OV
Met de vergrijzing in aantocht is het wel belangrijk dat we met zijn allen zo mobiel mogelijk blijven. Patrick Bouman, Beleidsadviseur Mobiliteit en Logistiek bij Trendsportal, vertelt over de  dienst die Trendsportal heeft ontwikkeld om ouderen te helpen bij het gebruik van het openbaar vervoer.

Fietspad van de toekomst
Stefan van Waarden, procesmanager infrastructuur en fiets bij de provincie Limburg vertelt welke creatieve en inspirerende innovatieve oplossingen de provincie Limburg gaat toepassen om het fietsverkeer zo goed mogelijk te faciliteren en te motiveren.

Drones als mobiliteitsvraagstuk
Het gebruik van drones gaat een belangrijke plek in de stadslogistiek innemen in de  toekomst. Is het daarmee een mobiliteitsvraagstuk? Wat is er mogelijk met drones en hoe kun je inzetten? Marc Spijker van Controltalent vertelt er meer over.

Duurzame verharding voor vrachtverkeer
Door al dat vrachtverkeer slijt de infrastructuur wel erg snel in Venlo. Wesley Scheijvens, beheerder openbare ruimte in Venlo, laat zien hoe je duurzame verharding kunt aanleggen die toch het gewicht van vrachtwagens aan kan.

Cargo Beamer
In Trade Port Noord ligt de grootste inland railterminal van Nederland.  80% van het goederenvervoer wordt nog steeds over de weg getransporteerd? Een goede en snelle wisseling van waterweg naar wegen en van wegen naar rail en andersom zijn dus steeds belangrijker. We gaan ter plekke bekijken wat de nieuwste ontwikkelingen zijn op dit gebied.

Smart Move
Smart Move Waalwijk kent zijn eigen uitdagingen ten aanzien van mobiliteit en stadslogistiek. Koen van Neerven vertelt hoe de gemeente Waalwijk hier naar kijkt en hoe ze hiermee aan de slag zijn gegaan.

Stadslogistiek 
In de gemeente Venlo halen de verschillende vuilophaaldiensten elkaars containers op om het aantal verkeersbewegingen in de stad te verminderen. Dieter Scheepers van de gemeente Venlo vertelt hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen?

Slimme logistieke oplossingen in Zuid-Nederland
Het innovatieve mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL heeft als doel de bereikbaarheid in Zuid-Nederland te verbeteren en stimuleert innovatie. In dat kader helpt expertteam Smart Logistics overheden en ondernemers bij het integreren en opschalen van slimme logistieke toepassingen in Zuid-Nederland. Door opgave-gericht te werken, streeft het team naar maatregelen die beter aansluiten op de regionale opgaven. Zo vraagt het ene gebied om multimodale bereikbaarheid van de bedrijventerreinen, een ander om gebied juist meer op slimme toepassingen gericht op de stad. Logistieke- en mobiliteitsdata zijn onmisbaar om het mobiliteitssysteem effici­ënter te maken. Data dient dan ook als basis voor alle doelen en bijbehorende toepassingen. Janneke Nijsing (projectleidster Smart Logistics bij SmartwayZ.NL) gaat in op de data gedreven- en gebiedsgerichte aanpak. En ze maakt zichtbaar wat toepassingen als de Connected Transport Corridor en de slimme bandenspanningsmeter betekenen voor een veilig, efficiënt en duurzaam mobiliteitssysteem.

Urenschema

SCP ON TOUR - Venlo, Mobiliteit en wegbeheer

9.30 - 10.00
Ontvangst
Smart City Plaza
10.00 - 10.30
MAAS; Ouderenbegeleiding in het OV
Patrick Bouman
10.30 - 11.00
Fietspad van de toekomst
Stefan van Waarden
11.00 - 11.30
Drones als mobiliteitsvraagstuk
Marc Spijker
11.30 - 12.30
Duurzame verharding voor vrachtverkeer
Wesley Scheijvens
12.30 - 13.00
Cargo Beamer
Peter van Wijlick
13.00 - 13.30
Lunch
13.30 - 14.15
Smart Move
Koen van Neerven
14.15 - 15.00
Slimme logistieke oplossingen in Zuid-Nederland
Janneke Nijsing
15.00 - 15.45
Stadslogistiek
Dieter Schepers,
15.45
Afsluiting en borrel

Datum

okt 13 2021
Expired!

Tijd

09:30 - 17:00

More Info

aanmelden

Locatie

Hotel Maashof
Maashoflaan 1 5927 PV Venlo
aanmelden

Reacties zijn gesloten.