Fix Ontwerpbureau

Overheid, provincie en gemeente hebben de ambitie uitgesproken om in 2050 volledig circulair en energieneutraal te zijn. Tegelijkertijd is het ook van belang om de omgeving klimaatbestendig te maken, de sociale cohesie te bevorderen en mensen in beweging en gezond te houden. Mooie doelstellingen, waar momenteel serieus werk van wordt gemaakt.

Duurzaam ontwerpen

Met een achtergrond in de milieugerichte productontwikkeling heeft Ontwerpbureau Fix de kennis, methodiek en ervaring in huis om klanten te helpen bij deze transitie. Met een flinke dosis innovatiekracht, creativiteit en enthousiasme ontwikkelt zij duurzame concepten, producten en ruimten die passen in een energieneutrale en circulaire samenleving. Afhankelijk van het project wordt in overleg met de betrokkenen bekeken op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven.