Jong RES Nederland

Jong RES Nederland zet zich in om de stem van de toekomst mee te laten klinken in de Regionale Energiestrategieën (RES). Deze strategieën bepalen hoe de energietransitie tot en met 2030 in elke gemeente uitgevoerd gaat worden. Hoe worden onze woningen verwarmd, waar wordt energie opgewekt en hoe gaat dat gebeuren?

Jongeren en jong werkenden hebben belang bij toekomstbestendige RESsen, het gaat immers om hun leefomgeving en hun energievoorziening. Ook gaat het overgrote deel van de energietransitie in hun werkende levens plaatsvinden. Belangrijke keuzes daarover worden nu gemaakt, dus jongeren en jong werkenden moeten nu mee kunnen praten.

Ambitie en plan van Jong RES
Jong RES Nederland zorgt daarvoor door in elke RES een jongerenvertegenwoordiger aan te nemen. Deze vertegenwoordiger behartigt de belangen van jongeren en jong werkenden in de regio. Dit doet hij/zij met bestuurders in de regio, en met andere belanghebbenden en initiatieven.

De vertegenwoordiger spreekt niet vanuit zichzelf. Hij/zij vertegenwoordigt alle jongeren en jong werkenden uit de regio. Elke vertegenwoordiger heeft een community om zich heen die hem/haar helpt met het benaderen en laten participeren van alle jongeren en jong werkenden uit de regio. Op deze manier worden zowel de belangen behartigt van jongeren en jong werkenden, en worden ze direct betrokken bij het proces om tot de RES te komen.