Polyciviel

De transitie naar een duurzame economie is gaande. In de infra gaat de circulaire economie samen met klimaatadaptatie een steeds grotere rol spelen.

Als civieltechnisch adviseur in infrastructurele projecten beïnvloed ik de ruimte om ons heen. Dat stimuleert mij bewust na te denken over de invulling, de aanpassingen, (her)gebruik van grondstoffen én de middelen waarmee we werken. Samen met opdrachtgevers zorg ik ervoor dat een project in het voortraject goed is doordacht en volgens plan verloopt. Dit voorkomt  vertraging tijdens complexe en/of innovatieve projecten. Ik verleg grenzen van ruimte en bereikbaarheid. In de praktijk betekent dat: buiten de kaders denken, grenzen opzoeken en meedenken met de opdrachtgever om een totaaloplossing te bieden. Niet ”out of the box” maar als het even kan zonder box. Inmiddels heb ik diverse innovaties bedacht en weer bij anderen meegedacht. Meestal onder het motto “Kan het ook slimmer en duurzamer” voor toekomstige generaties.