Vialis

Een bevlogen, betrokken en betrouwbare solution provider

Veiligheid, duurzaamheid en doorstroming: dat zijn de uitdagingen waar Vialis opdrachtgevers voor staan en waar Vialis zich voor inzetten. Vialis is een bevlogen, betrokken en betrouwbare solution provider die hen ontzorgt met geïntegreerde oplossingen voor complexe vraagstukken in het domein infrastructuur en mobiliteit.

Dankzij Vialis verkeerskundige en technologische kennis en ervaring, en vanuit een ketenoverstijgende benadering, kan Vialis z’n klanten doelgericht en toekomstgericht adviseren over de complexe vraagstukken waarvoor zij zich gesteld zien.

Vialis ontwikkelt integrale oplossingen voor het managen van verkeers stromen op de weg en het water. Vialis ontwerpt, realiseert en beheerd intelligente en robuuste systemen voor complexe tunnels, bruggen, sluizen, stuwen en waterzuiveringen. Vialis borgt hun veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Vialis beschikt over een breed dienstenportfolio met een groot aantal in eigen beheer ontwikkelde oplossingen.

Vialis beheerst alle onderdelen van de keten, hebben de controle over alle aspecten en nemen dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onze oplossingen. Een verantwoordelijkheid waar Vialis zich via prestatie- en dienstverleningscontracten ook op vastleggen.