Zonnelichtmast.nl

Missie

Zonnelichtmast.nl is de versneller naar openbare verlichting die voor 100% wordt gevoed uit groene energie. Samen met hun klanten maken ze duurzame keuzes. Zij helpen hen met besparen en het zelf opwekken van energie. Dat doen ze door middel van slimme producten. De zonnelichtmasten zijn een duurzame oplossing èn een investering voor de toekomst.

Visie

Gezien de aanhoudende klimaatverandering en de steeds kleiner wordende voorraad aan fossiele brandstoffen, is er verandering nodig. De toekomstvisie van Zonnelichtmast.nl is dan ook dat duurzaamheid 100% vanzelfsprekend wordt. Alle energie voor verlichting in de openbare ruimte zal uiteindelijk duurzaam opgewekt worden. Zonnelichtmasten kunnen dit doel realiseren, omdat zij de traditionele straatlantaarns volledig kunnen vervangen.