mobiliteit

Future Urban Mobility 2022

Je leest het goed, Future Urban Mobility is verplaatst naar donderdag 22 september. Vanuit meerdere wethouders kreeg Future Urban Mobility dit verzoek in verband met het VNG jaarcongres op 29 juni.

Future Urban Mobility maakt er een boeiend en drukbezocht congres van op 22 september over mobiliteit van de toekomst. Hoe kunnen we gedrag beïnvloeden zal een centrale vraag zijn. Future Urban Mobility wilt met elkaar naar een duurzamer, diverser en efficienter mobiliteitsysteem in onze steden en wijken.

Highlights programma:

De mobiliteitstransitie, hoe gaan we die vormgeven? De nieuwe wethouders van onder meer Delft en Apeldoorn delen hun visie
Deelmobiliteit, flexibiliteit en MaaS als oplossingen? In gesprek met directeuren Louwman Group, Metropool Regio Amsterdam, GO Sharing, Rabobank, TU Eindhoven
Mobiliteithubs in verschillende vormen en maten, wat is de oplossing voor verduurzaming?
Autoluwe wijken geen utopie, maar noodzaak: hoe gaan we dat goed organiseren?

Je bent van harte welkom op deze boeiende middag, waar persoonlijke interactie met elkaar centraal staat. Laat je inspireren en informeren. Doe mee aan de toekomst. Reserveer hier

Tot ziens op 22 september!

Tallinn introduceert voorspellend digitaal transportmodel

Digitaal vervoersmiddel kan mobiliteitsbehoeften voorspellen

Open college Smart Mobility: Digitalisering Mobiliteitsdata

Op vrijdag 24 juni geeft Noor van den Brink van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een open college Smart Mobility over digitalisering bij overheden in de praktijk.

Open college Smart mobility: Hoe raken we Slim en Groen georganiseerd als wegbeheerder

Op vrijdag 8 juli geeft Robert Kok als programmacoördinator Smart Mobility van het Landelijk Verkeersmanagament Beraad een open college over de manier waarop we als wegbeheerders onze krachten in de praktijk kunnen bundelen om samen slimmer en groener georganiseerd te raken.

Open college Smart mobility: Krachtenbundeling bij slimme en duurzame mobiliteit

Op vrijdag 17 juni geeft Floris Bakermans van AT Osborne een online open college over de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit als onderdeel van die slimme en duurzame en verstedelijking.

“Overheden opereren momenteel te versnipperd, vrijblijvend en kleinschalig,” aldus Floris. “Dat vraagt om meer samenhang en een krachtenbundeling.” In het open college bespreekt hij wat hiervoor nodig is, wat obstakels en uitdagingen zijn en welke stappen we als eerste kunnen zetten.

Open college Smart mobility: Multimodaal netwerkkader

Op vrijdag 3 juni geeft Bertjan de Boer van IV-Infra een open college over het multimodaal netwerkkader.

Het multimodaal netwerkkader is de beleidsmatige onderlegger voor de uitvoering van verkeersmanagement. Niet alleen voor autoverkeer, maar voor alle modaliteiten (logistiek, fiets, voetgangers, openbaar vervoer en hulpdiensten). Met een nieuw multimodaal netwerkkader hebben de samenwerkende wegbeheerders op het gebied van verkeermanagement een krachtig instrument in handen voor het regelen van een goede stedelijke en regionale bereikbaarheid. Beter zicht op het belang van de verschillende modaliteiten kan dan ook leiden tot andere keuzes over de invulling van verkeersmanagement, bijvoorbeeld met behulp van specifieke use cases voor iVRI’s.

Bouwen met vlas op de Floriade

Het gebruik van biocomposieten (natuurlijke vezels zoals vlas en hennep in combinatie met biopolymeren) is een interessant perspectief voor de bouw van circulaire bruggen. Op 1 juni behandelen we daarom een mooi voorbeeld van een dergelijke brug, namelijk de Smart Circular Bridge, een composietbrug met vlasvezel. Deze is opgebouwd op de Floriade.

De provincie Flevoland heeft als opdrachtgever een flinke dosis lef getoond waarmee nieuw materiaalgebruik werd gestimuleerd. Projectmanager Joost Bergers deelt op 1 juni hoe zij samen met de betrokken partijen van pilot naar geaccepteerd alternatief zijn gekomen.

Martijn Veltkamp doet namens FiberCore zijn verhaal over het ontwerp en de bouw van de brug. In dit proces destijds namen zij ook de leerervaringen van een soortgelijke brug bij de TU Eindhoven mee. ‘Gewone’ composietbruggen zijn inmiddels gemeengoed, maar hoe kijken zij nu aan tegen het bouwen van vlas? Binnen ditzelfde project komen er nog twee biocomposiet-bruggen, die qua kennis, ervaring en milieuprestatie voortbouwen op deze eerste brug op de Floriade.

Ook bouwinspectiebureau BouwQ is vertegenwoordigt op 1 juni. BouwQ heeft namens de gemeente Almere voor de omgevingsvergunning een inhoudelijke beoordeling uitgevoerd op de constructieve veiligheid van de Smart Circular Bridge.

Gezien de toepassing van dit innovatieve materiaal kon hierbij geen gebruik worden gemaakt van de bestaande materiaalnormen. Om de gelijkwaardigheid van het constructief veiligheidsniveau van de brug gedurende de levensduur aan te tonen, is daarom gebruik gemaakt van een alternatieve toetswijze waarvan een monitoringssysteem een onderdeel is. Hier vertellen zij meer over (naam is binnenkort bekend).

Smart City Plaza on tour dag 4

iVRi’s en slimme kruispunten 17 Maart, 2022 – Den Bosch Tijdens deze middag zijn we dieper in de wereld van de iVRI’s gedoken. Het was…

Mobipunten maken het platteland van Hollands Kroon duurzaam, leefbaar en bereikbaar

SCP on tour – Slimme kruispunten en iVRI’s

Deze middag staat in het teken van slimme kruispunten en iVRI’s. Hoe gaat het met de implementatie van de slimme verkeerslichten? Tijdens deze bijeenkomst bespreken we praktijkcases van gemeenten die iVRI’s geplaatst hebben en onderhouden. Waar lopen ze tegen aan bij de installatie van de iVRI? Welke lessons learned kunnen ze aan andere overheden meegeven?

In de gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben ze “het Bossche voetgangerslicht”, dat voetgangers een veiliger gevoel geeft tijdens het oversteken. Eric Greweldinger, Verkeersregelspecialist bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch,vertelt over het geheim van dit specifieke licht en over andere slimme verkeerskundige projecten binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

De gemeente Deventer maakt gebruik van de Flowtack, van Royal HaskoningDHV, een verkeersmanagementapplicatie die op 39 kruispunten wordt ingezet. Adviseur Bob Ransdorp van RHDHV vertelt hoe dat de verkeersdoorstroming beinvloedt en welke meetbare effecten het heeft.

Heijmans heeft een proef in Eindhoven uitgevoerd om gebruikers zó te beinvloeden dat ze langzamer gaan rijden. Innovationmanager Marijke Wildvank van Heijmans vertelt wat de resultaten zijn van dit onderzoek.

De gemeente Nijmegen heeft de slimme verkeerslichten op fietsers afgestemd. Wat levert dat op? Maurice van der Zeeuw, Kwaliteitsbeheerder VRI en Verkeer bij de gemeente Nijmegen vertelt over de ervaringen tot nu toe.

De gemeente Almere heeft flink geinvesteerd om de bezoekersstromen voor de Floriade in goede banen te leiden. Welke innovaties hebben ze ingezet hebben om de kruispunten zo slim mogelijk te maken? Sjaak Roosenboom, Technisch beheeradviseur DVM bij de gemeente Almere geeft een inkijkje.

 

SCP on tour dag 1 – Data van buiten naar binnen halen

De eerste Smart City Plaza on tour dag vond plaats op 29 september. Met een bus bezochten we diverse inspirerende projecten in Utrecht en omgeving…

Rotterdam voorkomt wildgroei in openbare ruimte