mobiliteit

Symposium Fiets+Voetbruggen

12.00 uur tot 12.45 uur Ontvangst met koffie en broodje

12.45 uur Opening
Door Edwin Megens, Architect bij StudioSK-Movares en voorzitter van het Platform Fiets+Voetbruggen. Dagvoorzitter is Joris Smits, directeur en brugontwerper bij Ney & Partners NL en associate professor Bridge Design aan de TU Delft.

13.00 uur Circulaire Modulaire Bruggen en TweedeLevenBrug Floriade
Door Gert-Jan de Jong, Arc2 Architecten
De ‘tweede-leven-brug’ heeft haar oorsprong als fietsbrug over de A27. Dura Vermeer koos er tijdens de sloop van deze brug voor om de modules te ‘oogsten’ en in depot te plaatsen. Al vrij snel ontstond er een kans voor hergebruik bij een nieuwe brug voor de Floriade in Almere. Er wordt inzicht gegeven in het integraal en circulair ontwerp- en realisatieproces, van oogsten tot ontwerp/engineering tot uitvoering. Het is dus mogelijk een brug te maken zonder nieuwe grondstoffen te gebruiken

13.30 uur Passerelle Zwolle
Door Marion Kresken, ipv Delft
Een volledig houten brugconstructie waarvan het brugdek is ingericht als parkachtige openbare ruimte. Dat wordt de 130 meter lange passerelle over het spoor bij station Zwolle. Het ontwerp van een duurzame loopbrug in cross-laminated timber met veel aandacht voor het samenspel van constructief ontwerp en stedenbouwkundige inpassing.

14.00 uur Pauze

14.30 uur Singelparkbruggen Leiden

Door Thijs van Roosbroeck, Ney & Partners
Op de vraag van de Gemeente Leiden om vijf voetgangersbruggen te ontwerpen in het Singelpark is een familie van bruggen ontworpen die met één herkenbaar geometrisch, architectonisch en structureel ontwerp een antwoord bied op de verschillende plekken. Er is een concept ontwikkelt dat flexibel is en aangepast wordt naargelang de locatie. De Singelparkbruggen zijn gemaakt van roestvast staal, weervast staal en baksteen: drie tijdloze en  onderhoudsvriendelijke materialen.
   
15.00 uur Lessons Learned: bruggen bouwen met biocomposiet
Door Martijn Veltkamp, Fibercore Europe
In de afgelopen jaren zijn meerdere bruggen van biocomposiet gebouwd. Dat zijn vezelversterkte kunststof bruggen waarvan de vezels en of de hars (gedeeltelijk) biobased zijn en daarmee een potentieel lagere milieubelasting kennen. Echter, het gedrag ervan op lange termijn is nog gedeeltelijk onbekend. Nu is het tijd de bevindingen te inventariseren; gegeven de doelstellingen van duurzaamheid en de financiële middelen het gewenste resultaat: hebben biocomposiet bruggen de toekomst?

15.30 uur Pauze

16.00 uur Circulaire fietsbrug De Hoge Brug Ulft
Door Gerard Lodders, Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek
Startpunt van het circulaire ontwerp is te kiezen voor hergebruik van de bestaande brug. Samen met RHDHV, Mothership en Eeftink-Rensing Staalbouw is de bestaande brug niet alleen opgeknapt, maar is er gekozen voor het architectonisch opwaarderen van de brug. Vrijwel alle materialen van de bestaande brug zijn hergebruikt met aanvulling van staalprofielen geoogst uit sloopprojecten van Dusseldorp. Alleen het nieuwe duurzame brugdek is vernieuwd en gecompenseerd door het aanplanten van nieuwe bomen.

16.30 uur Sofie Berthoutbrug Mechelen
Door Marijn Laethem, Bureau Greisch
Insteek voor de keuze van de typologie van de brug was de expliciete wens van het stadsbestuur om een opzichtige bovenstructuur te vermijden en zo het zicht op het beschermde monument op de zuidoever van Mechelen te vrijwaren. De keuze voor een gebogen tracé volgde uit de optimale verbinding tussen het nieuwe parkeergebouw (in aanbouw) en de zuidelijke oever als toegang tot de stadskern. De voetgangersbrug bestaat uit een slanke stalen driehoekige koker, volgt een gebogen tracé en overspant in totaal 53m.

17.00 uur Conclusie en afsluiting door de dagvoorzitter

17.15 uur Borrel met hapjes 

18.00 uur Einde van het Symposium

Flitsbijeenkomst ‘Mens en organisatie’

CROW Levende Stad en iAMPro presenteren dit jaar een reeks van 8 flitsbijeenkomsten over de stappen en het hart van het iAMPro-model.

De bijeenkomsten zijn verspreid over diverse maanden van het jaar. Tijdens de bijeenkomsten nemen ze je in één uur (tussen 11.00 uur en 12.00 uur) mee in een specifieke processtap uit het assetmanagementmodel van iAMPro.

Diverse sprekers van gemeenten, provincies, waterschappen en adviesbureaus nemen je mee in de zes processtappen en 2 pilaren van het model.
Deze bijeenkomsten zijn volledig gratis te volgen! De line up

 1. Beleid in strategie (31 maart)
 2. Beheren en programmeren (13 april)
 3. Plannen en voorbereiden (12 mei)
 4. Bouwen en onderhouden (9 juni)
 5. Monitoren en analyseren (13 september)
 6. Evalueren en bijsturen (13 oktober)
 7. Mens en organisatie (8 november)
 8. Data en informatie (13 december)

Lunchlezing Bruggen Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK) voor dummies

Samen met Platform WOW en Platform Voegovergangen en Opleggingen organiseert Platform Bruggen op woensdag 2 november de eerstvolgende lunchlezing Bruggen. De tijden wijken iets af van het gebruikelijke, namelijk 12.00 tot 13.00 uur. Het thema van deze middag is de ROK (Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken).

Begin van dit jaar is versie 2.0 van de ROK uitgekomen. De ROK is opgesteld door RWS, maar (delen van) de ROK worden soms ook door decentrale overheden overgenomen.
In de ROK staan eisen waaraan het ontwerp en de uitvoering van een nieuw kunstwerk, zoals een brug, sluis of viaduct, moet voldoen. De ROK geldt ook voor nieuwe onderdelen van bestaande bouwwerken of als kunstwerken worden uitgebreid.

De aanleiding voor de 2.0 versie is om aansluiting te behouden over gewijzigde overkoepelende normen. Ook biedt de 2.0 versie gebruikers meer ruimte op bepaalde gebieden, zoals het toestaan van modulaire brugdekken. 

In de praktijk wordt de ROK dus al toegepast door overheden, anders dan RWS. Het risico bestaat, dat indien je de ROK van toepassing verklaart, of delen ervan overneemt in eigen eisteksten, je onnodig zware eisen stelt met extra kosten als gevolg. Daarom licht Platform Bruggen in deze lezing de bruikbaarheid van de ROK toe.

De sprekers: 

 • Kees Jan van der Wilt, technisch adviseur Betonconstructies bij Rijkswaterstaat. Kees licht het doel van de RWS-richtlijnen toe en gaat in op de relatie tussen de RWS-richtlijnen en de Eurocodes.
 • André Pieterson, coördinator-staalspecialist bij Strukton. André heeft veel expertise hoe je de kunstwerken buiten moet realiseren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden vertelt André hoe je met de ROK om moet gaan.
 • Dimitri Tuinstra, een van de top staalconstructeurs van Nederland, werkzaam bij Arup. Dimitri maakt ontwerpen op basis van deze ROK en kent als geen ander de grenzen van deze richtlijnen en wanneer deze wel en niet van toepassing is. 

Na deze lezing weet je hoe de ROK tot stand is gekomen en hoe de ROK jou kan helpen in het voorschrijven van eisen aan de kunstwerken in jouw areaal. VIO dag 2022

Duurzame wegen van de toekomst

Datum: 16 november – 09:00 tot 18:00

Locatie: Van der Valk Hotel Dordrecht

Op woensdag 16 november 2022 vindt in Hotel Van der Valk te Dordrecht de VIO dag 2022 plaats. Vorige maand is de uitnodiging daarvoor verstuurd, en inmiddels stromen de aanmeldingen binnen. Heeft u zich nog niet aangemeld doe dat dan snel via onderstaande button. In deze nieuwsbrief meer over het programma.

Deze dag is het netwerkevent voor iedereen die betrokken is bij het ontwerpen van wegen en staat in het teken van Duurzame wegen van de toekomst. Tegelijkertijd vindt er een expositie plaats van een aantal bedrijven uit de wereld van mobiliteit en infrastructuur die u meer kunnen tonen over dit onderwerp.

Ochtend programma:

Zoals aangekondigd in de uitnodiging begint Vereniging Infra Ontwerp het ochtendprogramma na ontvangst met koffie om 9.30 uur met keynotesprekers op de thema’s natuurinclusief ontwerpen en circulair ontwerpen.

Onze eerste spreker is Maurits Groen, activist en ondernemer in duurzame bedrijven in voedsel, energie, materialen en onderwijs. Hij is bekend als pleitbezorger voor duurzaamheid, initiator van duurzame coalities en oprichter van bedrijven. Groen ondersteunt opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties in oprechte duurzaamheidsambities om een substantiële bijdrage te leveren aan een duurzame wereld. In 2015 stond hij op de eerste plaats in de Duurzame 100 van het Dagblad Trouw. Kortom; dé man die ons als infraontwerper in de hele keten uit kan dagen onze duurzaamheidsambities vorm te geven en te na te jagen.

Ludo Hennissen, programma manager duurzame wegverhardingen bij Rijkswaterstaat, is de tweede spreker van de ochtend. Hij neemt ons mee in de vertaling van de urgentie die Maurits Groen heeft geschetst naar circulaire doelstellingen, ambities en beloftes van Rijkswaterstaat.

Middag programma:

Na de lunch vervolgt Vereniging Infra Ontwerphet programma met drie parallelsessies.

Parallelsessie 1: Circulair ontwerpen

De middag start met kennis vanuit opdrachtgevers. Evelien Ploos van Amstel van Rijkswaterstaat gaat in op circulair ontwerpen, circulaire ontwerpprincipes en enkele concrete voorbeelden uit de praktijk. Daarna deelt Martijn Weening van de Provincie Noord-Holland kennis en voorbeelden van circulair aanbesteden en contracteren. Het tweede deel van de middag staat in het teken van praktijkvoorbeelden. Allereerst vertelt Maarten Schäffner van Witteveen+Bos over het circulair ontwerpen van InnovA58 in de MER/OTB-fase. Daarna vervolgt Jack Tijssen van de combinatie KWS / Gebroeders van Kessel die in hetzelfde project circulaire principes hebben toegepast in de uitvoering van de innovatiestrook van InnovA58.

Parallelsessie 2: Natuurinclusief ontwerpen.

Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting en Dirk van Hout van Aveco de Bondt leiden de middag in met achtergronden over biodiversiteit en natuurinclusief ontwerpen. Samen vormen bermen het grootste natuurgebied van ons land. Hier zijn meer dan genoeg kansen om natuurinclusieve maatregelen toe te passen en de biodiversiteit te verbeteren.

Het tweede deel van de middag staat in het teken van praktijkvoorbeelden. Erik van Ooyen van de provincie Zuid-Holland geeft een toelichting over de uitdagingen die hij heeft om natuurinclusieve maatregelen in projecten te borgen. Daarna vertellen Victor Loehr van Rijkswaterstaat en Jasper Hooymans van Dura Vermeer welke “natuur”stappen er worden genomen om tot uitvoering te komen bij het project VIA15.

Parallelsessie 3: Klimaatadaptief ontwerpen.

Arnold Wielinga van RHDHV en Luuk Postmes van de gemeente Eindhoven beginnen de middag met verdieping van het onderwerp klimaatadaptief ontwerpen. Wat is het effect van klimaatverandering en welke beleidskeuzes worden hiervoor gemaakt komen hierbij aan bod. Groene en blauwe oplossingen passeren de revue, natuurinclusief en klimaatadaptief zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Na de verdieping worden praktijkvoorbeelden toegelicht door Sigrid Broeze van de provincie Gelderland en Suzanne Bontemps van Heijmans. De provincie Gelderland past het ambitieweb (duurzame GWW) toe in haar projecten. Sigrid deelt haar ervaringen met ons. Bij het bedrijventerrein Klavertje Vier in Venlo worden diverse klimaatadaptieve maatregelen toegepast. Suzanne vertelt over de geleerde lessen.

Vereniging Infra Ontwerp sluit de middag traditiegetrouw af met het uitreiken van de VIO-afstudeerprijs en een netwerkborrel.

Vereniging Infra Ontwerp sluit de middag traditiegetrouw af met het uitreiken van de VIO-afstudeerprijs en een netwerkborrel.

Een VIO-lidmaatschap is niet vereist voor deelname aan de VIO-dag. U dient wel een login van de website te hebben. Heeft u deze nog niet, vul dan uw gegevens in via dit formulier. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een inlog, u kunt vervolgens via bovenstaande button inschrijven. Is uw organisatie (nog) geen lid, dan kunt u aangeven bij het aanmaken van een inlogaccount dat u enkel een account aanvraagt voor de VIO-dag.


Zonnefietspad N232 gaat energie opwekken

Zonnefietspad Noord-Holland N232

‘Groene golf’ voor fietsers in provincie Utrecht met Schwung

Groene Golf door Schwung

Symposium Machinerichtlijn Beweegbare bruggen

Future Urban Mobility 2022

Je leest het goed, Future Urban Mobility is verplaatst naar donderdag 22 september. Vanuit meerdere wethouders kreeg Future Urban Mobility dit verzoek in verband met het VNG jaarcongres op 29 juni.

Future Urban Mobility maakt er een boeiend en drukbezocht congres van op 22 september over mobiliteit van de toekomst. Hoe kunnen we gedrag beïnvloeden zal een centrale vraag zijn. Future Urban Mobility wilt met elkaar naar een duurzamer, diverser en efficienter mobiliteitsysteem in onze steden en wijken.

Highlights programma:

De mobiliteitstransitie, hoe gaan we die vormgeven? De nieuwe wethouders van onder meer Delft en Apeldoorn delen hun visie
Deelmobiliteit, flexibiliteit en MaaS als oplossingen? In gesprek met directeuren Louwman Group, Metropool Regio Amsterdam, GO Sharing, Rabobank, TU Eindhoven
Mobiliteithubs in verschillende vormen en maten, wat is de oplossing voor verduurzaming?
Autoluwe wijken geen utopie, maar noodzaak: hoe gaan we dat goed organiseren?

Je bent van harte welkom op deze boeiende middag, waar persoonlijke interactie met elkaar centraal staat. Laat je inspireren en informeren. Doe mee aan de toekomst. Reserveer hier

Tot ziens op 22 september!

Tallinn introduceert voorspellend digitaal transportmodel

Digitaal vervoersmiddel kan mobiliteitsbehoeften voorspellen

Open college Smart Mobility: Digitalisering Mobiliteitsdata

Op vrijdag 24 juni geeft Noor van den Brink van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een open college Smart Mobility over digitalisering bij overheden in de praktijk.

Open college Smart mobility: Hoe raken we Slim en Groen georganiseerd als wegbeheerder

Op vrijdag 8 juli geeft Robert Kok als programmacoördinator Smart Mobility van het Landelijk Verkeersmanagament Beraad een open college over de manier waarop we als wegbeheerders onze krachten in de praktijk kunnen bundelen om samen slimmer en groener georganiseerd te raken.

Open college Smart mobility: Krachtenbundeling bij slimme en duurzame mobiliteit

Op vrijdag 17 juni geeft Floris Bakermans van AT Osborne een online open college over de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit als onderdeel van die slimme en duurzame en verstedelijking.

“Overheden opereren momenteel te versnipperd, vrijblijvend en kleinschalig,” aldus Floris. “Dat vraagt om meer samenhang en een krachtenbundeling.” In het open college bespreekt hij wat hiervoor nodig is, wat obstakels en uitdagingen zijn en welke stappen we als eerste kunnen zetten.